27 oktober 2016

De wethouder komt op verzoek van het CDA en ChristenUnie/SGP met een plan van aanpak om het groeiende tekort aan leraren op scholen in Den Haag aan te pakken. In september stelde het CDA schriftelijke vragen aan het college waaruit bleek dat het lerarentekort een groot probleem in onze stad gaat worden. Lees meer »

Helaas verwijst college plan sluiten meteen naar prullenbak. Debat moet…

Bericht via Twitter for iPhone op 27 oktober om 11:35

Vergadering Commissie Bestuur

27 okt Stadhuis 09:00 - 17:00 Lees meer »

26 oktober 2016

Heel erg blij is CDA-er Cees Pluimgraaff dat Den Haag in 2020 gaststad is voor de Special Olympics Nationale Spelen. Lees meer »

Op verzoek van nu dan wel gelukt: Special Olympics in 2020 in Den Haag!! Super! - CDA Den Haag

Bericht via Twitter Web Client op 26 oktober om 16:55

Aanmeldregels Haagse scholieren voortgezet onderwijs zijn onwettig en moeten veranderen, vindt CDA >

Bericht via Twitter Web Client op 26 oktober om 15:01

. en vragen om uitbreiding pilot . Goedkoop kort winkelcentra en winkelstraten.

Bericht via Twitter Web Client op 26 oktober om 14:55

Yes émon-paal eindelijk verwijderd! doet eerste bod veiling >

Bericht via Twitter Web Client op 26 oktober om 09:23

Vergadering Commissie Samenleving

26 okt Stadhuis 19:30 - 23:00 Lees meer »

Najaars ALV CDA Den Haag

26 okt Clubgebouw SVV Scheveningen Laan van Poot 38-c 19:30 - 22:00 Lees meer »
Laat uw mening horen mail ons via cda@denhaag.nl

Vergadering Commissie Leefomgeving

26 okt Stadhuis 09:00 - 17:00 Lees meer »

Meer items