28 november 2014

Het CDA verzet zich hard tegen de aangekondigde verhoging van het parkeertarief bij winkelcentrum Ypenburg. De lokale fractie pleit juist voor een pilot met vrij parkeren op die locatie.  Lees meer »

'Verhoging parkeertarief winkelcentrum Ypenburg onacceptabel' stelt vragen aan college >

Bericht via Twitter for Websites op 28 november om 15:16

Werk voor mensen met een beperking. Maidenspeech in over › CDA Den Haag

Bericht via Twitter for Websites op 28 november om 02:00

27 november 2014

Vanavond werd er in de Haagse gemeenteraad gesproken over de participatiewet, de wet die beoogd meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Lees meer »

'Haagse kracht en vrijwilligers ook bij participatiewet van onmisbare waarde.' in

Bericht via Twitter for Android op 27 november om 22:12

Kleinschaligheid is kracht Kijkduin! , ons uit het hart gegrepen!

Bericht via Twitter Web Client op 27 november om 10:17

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel en Willemspark

27 nov 't Klokhuis, Celebesstraat 4 20:00 Lees meer »

Vergadering van de Gemeenteraad

27 nov Raadzaal Stadhuis 19:30 Lees meer »

26 november 2014

Vanavond spreekt CDA Segbroek namens de Haagse fractie in het Buurthuis van de Toekomst H.s.v. DUNO. In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de voetbalclub niet alleen een voetbalclub is, maar ook een plek wordt waar mensen samenkomen voor een praatje, voor een cursus of... Lees meer »

Vanavond is bij om te praten over en verkiezingen vh jaar.

Bericht via Twitter Web Client op 26 november om 12:38

'Kijkduin moet kleinschalige familiebadplaats blijven', vanmiddag in cie Ruimte.

Bericht via Twitter Web Client op 26 november om 09:29

Vergadering van de commissie Ruimte

26 nov Raadzaal Stadhuis 13:30 Lees meer »

CDA-werkgroep Segbroek bij BvdT DUNO

26 nov Mgr Nolenslaan 9, 2555 XX Den Haag
Lees meer »

Meer items