02 juli 2015

Deze donderdag werd in de gemeenteraad gesproken over de voorjaarsnota. De voorjaarsnota geeft de contouren aan van het te voeren beleid in 2016 en een aanscherping van de programmabegroting die reeds is vastgesteld. Het CDA heeft voor de komende periode en de nieuwe begroting de nodige wensen meegegeven aan het college. Lees meer »

CDA betreurt overlijden Mitch Henriquez

Ons medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en dierbaren van Mitch Henriquez, die vorig weekend tijdens Night at the Park in het Zuiderpark is overleden. Gisteren werd het tragische feit bekend dat de heer Henriquez om het leven is gekomen als gevolg van zijn aanhouding door de politie. Wij zijn hier erg van geschrokken. Het is goed dat het Openbaar Ministerie en de politie snel... Lees meer »

Armoede en integratie staan centraal in het nieuwe sportbeleid van wethouder Rabin Baldewsing (PvdA). Volgens de lokale CDA-fractie zou het primaire doel van het sportbeleid van Den Haag moeten zijn om alle Hagenaars te laten sporten en goede sportvoorzieningen aan te (blijven) bieden. Dat bewoners met diverse culturele achtergronden en financiële posities elkaar ontmoeten middels sport is een... Lees meer »

In benadrukt grote maatschappelijke rol religieuze organisaties. Geef hen ruimte!

Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 18:55

Gezinnen behouden in de stad: meer eengezinswoningen middeninkomens en kindvriendelijke wijken. tijdens

Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 18:53
Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 18:52

Nieuwe sportplannen in de raad. is kritisch › CDA Den Haag

Bericht via Mobile Web op 02 juli om 15:55

CDA voor nieuwe sportplannen. houdt uitwerking in de gaten: geen geld voor sport naar integratiebeleid.

Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 15:24

Wethouder zegt toe dat hij werkgevers niet gaat verplichten tot aanbieden sporten.

Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 15:23

Wethouder belooft eigenstandige positie verenigingen behouden. Stimuleren niet verplichten.

Bericht via Twitter for iPad op 02 juli om 15:16

Meer items