Toelichting coalitieakkoord aan leden

19:30 - 22:00 Parkhotel, Molenstraat 53

Het bestuur en de fractie van het CDA Den Haag willen graag een toelichting aan u geven over het coalitieakkoord dat  D66, PvdA, de Haagse Stadspartij, VVD en CDA hebben gesloten. Na de toelichting door Karsten Klein (beoogd wethouder) en Daniëlle Koster is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het conceptakkoord.