Vergadering commissie Ruimte

09:00 - 13:00 Raadzaal, Stadhuis

17 dec

Op de agenda staat een werkbespreking over de Volkshuisvestelijke Agenda en het renoveren (i.p.v. slopen) van appartementencomplexen door Haag Wonen in 2015.

Bekijk de vergadering live mee via mijn raad.