Werkbespreking van de Commissies Ruimte en Leefomgeving

19:30 - 22:00 Raadzaal, Stadhuis

16 mrt

De commissies Ruimte en Leefomgeving houden gezamenlijk een werkbespreking over de Omgevingswet en de stand van zaken Omgevingsplan Binckhorst. Raadslid Michel Rogier schuift namens het CDA aan.

Je kunt de werkbespreking volgen via de livestream of vanuit de Raadzaal.