20 juli 2017

Desh Ramnath van het CDA Den Haag wil dat Haagse ondernemers nog meer gaan profiteren van de Volvo Ocean Race. Den Haag verwacht volgend jaar op 23 juni een half miljoen mensen bij de finish va de VOR in de haven van Scheveningen. Lokale ondernemers zouden wat het CDA betreft gebruik mogen maken van de overdag leegstaande ruimten op het VOR-terrein.  Lees meer »

19 juli 2017

Lokale ondernemers moeten meer profiteren van Volvo Ocean Race

op 19 juli om 17:15

18 juli 2017

Dankzij het CDA Den Haag en Groep de Mos gaat de gemeente Haagse ouderen actief voorlichten over uitdroging.  Lees meer »

13 juli 2017

‘’Te gek voor woorden,’’ noemt Michel Rogier het dat reizigers van tramlijn 9 (en 15) door de werkzaamheden bij Hollands Spoor naast het ondervinden van forse extra reistijd door de gedwongen omleiding ook extra moeten gaan betalen voor dezelfde rit. Hij vraagt het college hier op korte termijn met de HTM over in gesprek te gaan.  Lees meer »

CDA: “Extra kosten tramreizen zijn onacceptabel” -

op 13 juli om 10:05

12 juli 2017

Het Haagse college erkent de grote rol van levensbeschouwelijke organisaties in onze stad en presenteert een uitgebreid plan van aanpak om de organisaties en hun vrijwilligerswerk meer te betrekken bij de uitvoering van de zorgtaken. Een voorstel van het CDA dat het college hiertoe opriep werd in november 2016 aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad.   Lees meer »

Het CDA heeft vragen aan het college gesteld. Dit kan niet. Gemeente moet in gesprek met .

op 12 juli om 11:40

11 juli 2017

CDA-er en ras-Hagenees Michel Rogier is zeer blij met de uitkomsten van het door hem verzochte onderzoek naar de economische waarde van de popcultuur in Den Haag. Rogier: ‘’Zoals ik al verwachtte is deze waarde niet gering!’’ Lees meer »

Mooi resultaat. Nu extra inzet behoud popscene zodat onze stad, popstad nr1 blijft!

op 11 juli om 08:10