Algemene Leden Vergadering CDA

19:30 - 22:00 Haagse Voetbal- en Cricketvereniging Quick, De Savornin Lohmanlaan 215

05 feb

Beste Haagse CDA'er, 

Het Haagse CDA-bestuur nodigt u graag uit voor de ALV van maandag 5 februari bij de Haagse Voetbal- en Cricketvereniging Quick. Tijdens deze ALV zullen de amendementen en het concept-verkiezingsprogramma behandeld worden, waarna er over wordt gestemd. Ook wordt u bijgepraat over de campagne.  

Algemene ledenvergadering CDA Den Haag
Maandag 5 februari 2018
20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
HV & CV Quick De Savornin Lohmanlaan 215, 2566 BZ Den Haag

Na publicatie van het concept-verkiezingsprogramma tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari was er de mogelijkheid tot indienen van amendementen. Met het sluiten van de deadline afgelopen vrijdag zijn alle ontvangen amendementen verzameld en van een pre-advies voorzien door het bestuur. Bijgevoegd is het overzicht van amendementen inclusief pre-adviezen. Voor de volledigheid is ook nogmaals het concept-verkiezingsprogramma bijgevoegd. Staat uw amendement er niet tussen, maar heeft u het wel op tijd ingestuurd? Laat dit dan weten aan mij door een mail te sturen naar secretaris@denhaag.cda.nl, dan zal het amendement aanstaande maandag behandeld worden. 

We zien u graag maandag 5 februari bij Quick!