Debat inzake het Haagse coffeeshopbeleid met Daniëlle Koster#2

17:30 - 20:45 Café Dudok, Hofweg 1A

09 mrt

De Vereniging Haagse Coffeeshops organiseert een debat inzake het Coffeeshopbeleid.

De discussie van de bijeenkomst van aanstaande vrijdag staat in het teken van;
HET HAAGSE COFFEESHOPBELEID IN HET LICHT VAN HET LEGALISEREN VAN DE ACHTERDEUR.

Ondanks dat Den Haag, net zoals de andere drie grote steden in Nederland, niet in aanmerking komt om deel te nemen aan het experiment van het legaliseren van de achterdeur van coffeeshops is het van belang een visie te ontwikkelen hoe en op welke manier die legalisering vorm moet krijgen. Op de bijeenkomst vindt een discussie hierover plaats waarbij wij onze visie verwoord hebben in de notitie Colorado_vertaling die wij in 2014 naar de raad hebben gestuurd. Op de bijeenkomst vindt een nadere toelichting van die notitie plaats met uiteraard daarop aansluitend een debat

Het moge duidelijk zijn dat het legaliseren van productie en tussenhandel van cannabis verregaande gevolgen heeft voor de coffeeshopbranche. Deze gevolgen zullen al bij de aanvang van het experiment met de legale achterdeur zichtbaar worden met als logische consequentie van grote verschillen voor zowel de bedrijfsvoering als voor de bezoekers tussen de coffeeshops die meedoen aan het experiment als die daar buiten vallen. Voor een zo goed mogelijk verloop van het experiment is het van belang dat, waar mogelijk, die verschillen zo beperkt mogelijk blijven. Vanuit het Landelijk Overleg van coffeeshops zijn hierover suggesties aangereikt zoals het verruimen van de bestaande gedoogcriteria van o.a. het verhogen van de 500 gram voorraadregel en het gedogen van de bevoorrading van coffeeshops. Over dit willen wij graag met U in discussie hoe dit in het Haagse coffeeshopbeleid geïnterpreteerd kan worden aangevuld met het stoppen van het beleid van het per omgaande sluiten van een coffeeshop naar aanleiding van al bij een enkel incident van het overtreden van de gedoogcriteria. Met deze strikte interpretatie wijkt Den Haag af van iedere stad in Nederland.

Tot zover de twee onderwerpen waar wij aanstaande vrijdag met U over in debat willen, met uiteraard eerst vooraf vanaf zes uur het genot van een lichte maaltijd

En om U ook in geestelijke zin van dienst te zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst hierbij een aantal stellingen die wij hebben mogen ontvangen van de heer de Loor, directeur van de Stichting Adviesburo Drugs. Hij zal aanstaande vrijdag , vooraf aan het debat, een nadere toelichting geven over bovenstaande twee onderwerpen

1) Cannabis is, na alcohol, uitgegroeid tot het tweede genotsmiddel in Nederland (Europa),
2) En om de vergelijking met alcohol aan te houden hebben coffeeshops dezelfde functie als cafe's van het onder gelijkgestemden consumeren van een genotsmiddel,
3) En ook in diversiteit aan groepen bezoekers in leeftijd (18+), etniciteit en sociale klasse komen coffeeshops nagenoeg overeen met die van cafe's,
4) Elk genotsmiddel heeft het risico van bij incident teveel genomen, bij periode overmatig gebruik tot dwangmatig gedrag. Het in stand houden van de setting waarbinnen een genotsmiddel geconsumeerd wordt is een belangrijk instrument in het beperken van deze drie type risico,s,
5) Gelet op bovenstaande is de enig logische stap het legaliseren van productie, tussenhandel en verkoop aan consumenten van cannabis,
6) Deze legalisering kan alleen maar aan haar doelstellingen voldoen bij erkenning van de functie van coffeeshops inclusief dat het legale aanbod van cannabis afgestemd is op de wensen en behoeftes van de consument. Een vanuit de overheid gereguleerde legalisering ( in de volksmond als Staatswiet aangeduid ) kan onmogelijk aan die doelstellingen voldoen.

Ben je benieuwd wat het CDA van bovenstaande stellingen vindt? Kom dan langs.