Haagse helden-feest

New Babylon

12 dec

Dit keer organiseert de gemeente weer één groot feest voor alle Haagse vrijwilligers. Dat vindt plaats in New Babylon, dat ruimte biedt aan 2000 man. De laatste keren waren er meerdere kleine bijeenkomsten in de verschillende stadsdelen.

De feesten zijn een blijk van waardering vanuit het stadsbestuur. Wethouder Karsten Klein zette de afgelopen jaren fors in op het enthousiasmeren van de Hagenaar voor vrijwilligerswerk. Dat wierp zijn vruchten af. In 2009 deed 13 procent van de Hagenaars vrijwilligerswerk. Nu is het al een kwart van de bevolking. Die toename was boven verwachting. ,,Daarom heb ik mijn doel bijgesteld. Het streven is nu dat in 2018 dertig procent van de Hagenaars zich belangeloos inzet.''

Nodig
Al die vrijwilligers zijn de komende jaren hard nodig, aldus Klein. Bijvoorbeeld in de zorg als gevolg van de bezuinigingen. Om het leger vrijwilligers de komende jaren te laten groeien, probeert de gemeente belangeloos werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. ,,Zo zijn er speciale verzekeringen voor organisaties die met vrijwilligers werken. Ook is er een vrijwilligersschool opgezet, die cursussen aanbiedt. Het is belangrijk om te laten zien hoe leuk en interessant vrijwilligerswerk is. Je hoeft het alleen uit naastenliefde te doen. Je kunt het ook doen omdat je ergens meer van wilt weten, omdat je er iets van leert.''