'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'

Den Haag

01 okt

In de week van donderdag 1 oktober tot en met woensdag 7 oktober organiseert de stichting BBD i.s.m. de Burenhulpcentrales en gemeente Den Haag de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'.
Haagse burgers worden van harte uitgenodigd een oudere een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in hun directe omgeving te vergroten.

Iedereen die in Den Haag woonachtig is en een oudere een plekje aan tafel wil aanbieden, kan zich tot 1 september a.s. wenden tot de stichting BBD via telefoon 070 – 364 66 61 (tussen 9.00 en 14.00 uur) of email info@bbddenhaag.nl (met vermelding van naam en telefoonnummer, waarna wij contact opnemen).

Bij de registratie wordt gevraagd een dagvoorkeur en de toegankelijkheid van de woning aan te geven, waarna een bevestigingsbrief wordt gestuurd met nadere informatie.
De stichting BBD draagt zorg voor de matches en organiseert samen met haar partners het vervoer en de begeleiding van de deelnemende ouderen naar en van de gastadressen.
Wij danken iedereen bij voorbaat die een oudere wil ontvangen en een etentje aanbiedt.

Tevens kunnen ouderen, die als gast willen deelnemen, op deze activiteit worden geattendeerd (zie ook pagina 'Het Thuisdiner' op www.bbddenhaag.nl).

De activiteit wordt van harte ondersteund door Wethouder Zorg de heer Karsten Klein. Daarnaast hebben verschillende bekende Hagenaars zich al aangemeld met een dineraanbod, zoals Wieteke van Dort (zie bijlage).

'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel' wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, Rabobank Stimuleringsfonds en Gravin van Bylandt Stichting.