Lijsttrekkers Debat Diversiteit met Karsten Klein

19:00 - 22:00 Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75

06 feb

Op dinsdag 6 februari organiseert Divers Den Haag een verkiezingsgesprek met de lijsttrekkers van de politieke partijen van Den Haag. Het debat wordt gehouden van 19.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag.

Onderwerp van gesprek is hoe de kwaliteit van dienstverlening, welzijn, zorg en belangenbehartiging in Den Haag verder kan worden verbeterd tegen de achtergrond van een super diverse stad waarbij de meeste organisaties en bedrijven in Den Haag veel minder divers zijn.

De inwoners van Den Haag hebben voor meer dan de helft een migratie-achtergrond, bijna 15 procent van de inwoners is 65 jaar of ouder en ruim 100.000 hebben een beperking of chronische ziekte. Zij zijn op allerlei manieren actief in de samenleving waaronder zorg- en welzijnsorganisaties in de stad. Toch is diversiteit in het medewerkersbestand van veel organisaties en bedrijven nog niet vanzelfsprekend. Om kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners te bieden, moet een organisatie de stad aanvoelen en begrijpen. Daarvoor is het belangrijk dat het medewerkersbestand van een organisatie een weerspiegeling is van de samenleving. Kortom, diversiteit is een kwaliteitskeurmerk.

De lijsttrekkers gaan onder leiding van Paula Udondek met elkaar, met diverse gasten en met de aanwezigen in gesprek. Er komen drie thema’s aan bod: meedoen, verschil maken en verantwoordelijkheid. Tijdens het verkiezingsgesprek wordt verkend of met goede samenwerking diversiteit hoger op de agenda kan komen, omdat we allemaal het beste voor hebben met de stad.

Divers Den Haag is een samenwerkingsverband van tientallen Haagse organisatie uit het sociale domein. Zij zijn permanent met elkaar in gesprek over de wijze waarop zij invulling kunnen geven aan diversiteit, zodat zij kwalitatief betere dienstverlening aan de Hagenaars kunnen bieden. Diversiteit heeft onder meer betrekking op leeftijd, etniciteit, seksuele voorkeur, gender, of leven met een beperking.