Sint-Maarten

11 nov

Op 11 november wordt Sint-Maarten gevierd. 11 november is de naamdag van de heilige Sint Martinus.

Vanwege zijn liefdadigheid werd Sint Martinus onder andere vereerd als beschermheilige van de kinderen. Daarom wordt in Nederland nog altijd snoep uitgedeeld aan kinderen, die met lampionnen lopen en Sint-Maartensliedjes zingen. Behalve van kinderen is Martinus ook beschermheilige van bedelaars, paria’s, kleermakers, soldaten, wapensmeden, kleine middenstanders en wijnbouwers.