Vergadering van de Commissie Leefomgeving

09:00 - 12:30 Raadzaal, Stadhuis

10 feb

Om 9.00 uur start de vergadering van de Commissie Leefomgeving. Op de agenda staat het Raadsvoorstel Vaststelling Voorontwerp sterfietsroute tussen het centrum en Scheveningen Haven en wordt Parkeren besproken aan de hand van de Parkeerbrief 2015: aanpak parkeerdossier. Raadslid Michel Rogier voert namens het CDA het woord tijdens deze commissievergadering.

Benieuwd naar de inbreng van Michel Rogier? Je kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune of via de livestream.