Vergadering van de Commissie Ruimte

09:00 - 13:00 Raadzaal, Stadhuis

25 nov

Woensdag vanaf 9.00 uur vergadert de Commissie Ruimte. Het CDA heeft een tweeminutendebat aangevraagd over de Wabo-vergunning Grote Markt 4. Dit gaat over een verleende vergunning voor het 'Bart Smitpand'. In dit pand is een combinatie gepland van een automatenhal van Game State op de begane grond en eerste verdieping, een horecavoorziening (Jazzcafé) in de kelder respectievelijk studentenwoningen of een hostel op de bovenste verdiepingen.

Verder is er nog een tweeminutendebat over het herhuisvestingsplan De Kruin en staat het betrekken van bewoners, belanghebbenden bij bestemmingsplannen, beheersverordeningen en vergunningaanvragen op de agenda. De volledige agenda van de Commissie Ruimte vind je hier. Je kan de vergadering ook live volgen via deze link of door plaats te nemen op de publieke tribune van de Raadzaal.