Vergadering van de Commissie Ruimte

09:00 - 13:00 Raadzaal, Stadhuis

09 dec

Vanaf 9.00 uur vergadert de Commissie Ruimte, raadslid Michel Rogier zal namens het CDA de inbreng leveren. Op de agenda staat het burgerinitiatief Zelfbouwkavels Oude Haagweg en het ontwerp-bestemmingsplan Regentessekwartier-Zuid.

Benieuwd naar de inbreng van het CDA? Kijk en luister dan mee via deze link of woon de commissievergadering bij in de Raadzaal van het Stadhuis.