Vergadering van de Commissie Ruimte

09:00 - 13:00 Raadzaal, Stadhuis

16 dec

In de ochtend vergadert de Commissie Ruimte, fractievertegenwoordiger Cees Pluimgraaff zal namens het CDA het woord voeren. Op de agenda staat onder andere de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsplan Binckhorst'. De volledige agenda en stukken vind je hier.

Benieuwd naar de inbreng van Cees Pluimgraaff? Je kan de vergadering volgen via deze link, maar je bent ook van harte welkom om op de publieke tribune in de raadzaal te zitten!