Vergadering van de Rekeningencommissie

13:30 - 17:30 Stadhuis

29 jan

De rekeningencommissie doet onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de door het gemeentebestuur opgestelde jaarrekening. Daarbij worden de door het college verstrekte tussentijdse proces- en projectverantwoordingen in het onderzoek betrokken. De commissie kan tevens de jaarrekeningen behandelen van verbonden partijen.

Op de agenda vandaag staat onder andere een werkbespreking over de Financieringsplannen op lange termijn, het Treasurystatuut Den Haag 2015 en de Resultaten van de tweede Hard Closure 2014. De bijbehorende stukken en de volledige agenda vind je op http://www.denhaag.nl/.