Vergadering van de Rekeningencommissie

13:30 - 17:00 Stadhuis

29 apr

De rekeningencommissie doet onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatigheid van de door het gemeentebestuur opgestelde jaarrekening. Daarbij worden de door het college verstrekte tussentijdse proces- en projectverantwoordingen in het onderzoek betrokken. De commissie kan tevens de jaarrekeningen behandelen van verbonden partijen.

Vandaag bespreekt de rekeningencommissie het plan van aanpak evaluatie jaarrekeningentraject, periodiek toezicht op de Gemeentelijke Accountantsdienst en de jaarrekening 2014. Benieuwd naar de stukken?