Print pagina

CDA vraagt inzicht politievrijwilligers

3 mei 2018

In Nederland worden vrijwilligers opgeleid tot politievrijwilliger. Hierbij krijgen zij dezelfde opleiding als politieagenten. Echter is het de bedoeling dat zij boventallig worden ingezet om de werkdruk te verlichten en met een maximum van 576 uur per jaar. De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (hierna: LOPV) geeft aan dat door een tekort aan personeel bij de politie deze vrijwilligers als plaatsvervanger voor het vaste personeel worden ingezet. Het LOPV doet een oproep voor betere afspraken. Het CDA heeft het college gevraagd inzicht te bieden omtrent politievrijwilligers in Den Haag.