Print pagina

Aanpassen paasviering christelijke scholen

13 april 2017

Opinieartikel Daniëlle Koster (Fractievoorzitter CDA Den Haag)

Gisteren zullen heel wat mensen, net als ik, verontwaardigd de berichtgeving hebben gelezen in het Algemeen Dagblad over het aanpassen van de Paasviering in een aantal christelijke scholen in Den Haag. Volgens het artikel kiezen steeds meer christelijke scholen in Den Haag met veel moslimleerlingen er voor om de Paasviering aan te passen. Op één school was zelfs sprake van het weghalen van het kruis op de Palmpasentak omdat, zo las ik, ouders van moslimkinderen moeite zouden hebben met dit christelijke symbool. Het kan wat het CDA Den Haag betreft niet de bedoeling zijn dat christelijke scholen hèt symbool van het christelijke geloof verwijderen van hun scholen. Dat klinkt toch als de omgekeerde wereld! 

Ouders die hun kind naar een christelijke school willen sturen, overigens nog steeds ongeveer tweederde van alle ouders in Nederland, krijgen bij aanmelding te horen wat de christelijke identiteit inhoudt en welke activiteiten hieraan verbonden zijn. Als blijkt dat ouders en leerlingen toch moeite hebben met elementen van de christelijke identiteit, zal de school het gesprek moeten aangaan met deze ouders of hun kind wel op zijn plaats is op de school. Daar wordt door sommige politieke partijen heel overspannen op gereageerd, zij vinden dat dit niet meer past in onze maatschappij. Het CDA staat voor de vrijheid van onderwijs en de diversiteit aan scholen die het heeft opgeleverd. Dat zorgt ervoor dat ouders en leerlingen wat te kiezen hebben, of je nu christelijk of openbaar onderwijs wilt voor je kind, of bijvoorbeeld Montessorionderwijs.

In het gesprek dat ik heb gevoerd met de voorzitter van de SCOH, de besturenkoepel waaronder de genoemde school in het artikel valt, verzekerde hij mij dat bezwaar tegen het uitdragen van een christelijke identiteit in geen enkel geval mag leiden tot concessies als die met de Palmpasentak of andere zaken. Tevens verzekerde hij mij deze lijn ook te benadrukken in de richting van de scholen die onder het SCOH vallen, en neem ik aan, ook de directeur van de school in kwestie. Ook de voorzitter van Lucas Onderwijs met wie ik sprak droeg deze lijn uit.

Het allerbelangrijkste wat beide voorzitters mij vertelden, was dat zij in hun regelmatige bezoeken eigenlijk nooit horen dat ouders met een ander geloof moeite hebben met de manier waarop de scholen hun christelijke identiteit uitdragen. Sterker nog, deze ouders hebben heel bewust gekozen voor een school met een christelijke identiteit, onder meer omdat op deze scholen juist ruimte voor religie is. Dat beide schoolbesturen zelfverzekerd achter de christelijke tradities blijven staan is voor het CDA Den Haag belangrijk, daarmee hebben zij voor ons de angel uit het debat gehaald.

Vandaag is het Witte Donderdag en beginnen we aan een lang Paasweekeinde waarin we één van de belangrijkste tradities van het christelijk geloof vieren. Een prachtig verhaal van kameraadschap en verraad. Van liefde en opoffering, maar ook van hoop en verzoening.

Ik wens u allen fijne Paasdagen toe,


- Daniëlle Koster - 
Fractievoorzitter CDA Den Haag
 


Reageren op dit artikel? Mail naar cda@denhaag.nl of bel 070-3533727