Print pagina

Bekijk de inbreng van het CDA tijdens de begrotingsbehandeling

2 november 2017

Vandaag werd in de gemeenteraad gesproken over de begroting voor het aankomende jaar. Onze fractievoorzitter Daniëlle Koster voerde namens het CDA Den Haag het woord en benadrukte nogmaals wat de wensen van het CDA zijn en wat er anders moet in Den Haag. Genoeg woningen voor gezinnen, zorg, banen leefbaarheid, onderwijs en de groei van onze stad kwamen aan de orde. Lees hieronder de volledige inbreng:

Daniëlle Koster Daniëlle Koster

Dit college heeft het goed gedaan. Er is geïnvesteerd in Scheveningen, zorg, economie en nog veel meer. Ook de financiën zijn op orde en dat moeten we zo houden, want onze stad groeit. Zelfs meer dan we dachten met in 2040 bijna 125.000 inwoners erbij! Die allemaal moeten wonen, werken en leven in Den Haag! Alle stappen die we nu nemen moeten dan ook zorgen dat we klaar zijn voor 2040!

Wonen
Welke woningen bouwen we voor die 125.000 mensen en waar? Het CDA wil vooral dat we gaan bouwen in het middensegment daar is de vraag naar en zo binden we de gezinnen en sterke schouders aan de stad. Nu kiezen nog te veel gezinnen ervoor onze stad te verlaten. Om dit te veranderen start het CDA volgende week een gezinsenquête om erachter te komen waarom gezinnen de stad willen verlaten en hoe we dat kunnen tegengaan. De stad moet ook groen blijven, met open plekken. Daarom kiest het CDA ervoor te verdichten in het Centrum, de Binckhorst en ZuidWest. Zo ontzien we de rest van de stad. Blij is het CDA met de toezegging van wethouder Wijsmuller dat de jeugd beter wordt betrokken bij de Agenda Ruimte voor de stad. We bouwen immers voor hen!

Onderwijs
We hebben nu al een groot tekort aan leraren. Hoe gaan we dat doen met 125.000 mensen erbij? We hebben al vaak gevraagd om een plan van aanpak, maar met die enorme groei is een nieuwe aanpak nodig daar vragen de scholen ook om. Daarom vraagt het CDA wethouder Bruines te komen met een Deltaplan voor nieuwe leraren waarbij ook scholen en ouders betrokken zijn. Op verzoek van het CDA gaat wethouder Bruines nu al kijken of we via 30 days as a Hagenees ook docenten kunnen verleiden op een Haagse school te komen werken. 

Economie en Banen
Het credo van het CDA is banen, banen, banen. Zeker met 125.000 mensen erbij hebben we meer banen nodig in plaats meer uitkeringen. Daarom is het CDA zo blij met de plannen van Decathlon, Legoland en ons icoon Madurodam, want die zorgen voor nog meer banen! Daarom steunt het CDA het feest voor Scheveningen. Onze prachtige badplaats verdient het om in het zonnetje te worden gezet. Bewoners en ondernemers zijn enthousiast; er zijn al 150 plannen ingediend! Net als bij Legoland, Madurodam en Decathlon zijn linkse partijen hier tegen. Het lijkt wel alsof ze geen extra banen willen in de stad. Want, ook dit feest levert banen op! Omdat hierdoor meer toeristen naar Scheveningen zullen gaan. En meer toerisme betekent meer banen vooral voor laaggeschoolde arbeid waar zo’n behoefte aan is! Het CDA is blij met de toezegging van de wethouder startups te gaan koppelen aan ouderen, zodat startups kunnen profiteren van hun ervaring, kennis en netwerk. Dat vergroot de kans op overleven van de startups en het creëert banen. Het CDA is ervoor om mensen een steuntje in de rug te bieden. Dat steuntje moet echter niet te comfortabel worden, maar erop gericht zijn mensen te helpen aan een baan. Dan moet het wel lonen om te werken en dat is helaas nu niet zo! Wij zullen in ons Verkiezingsprogramma andere keuzes maken.

Bereikbaarheid stad 
Met deze bevolkingsgroei moet de stad wel bereikbaar blijven. Niet door autootje te pesten zoals GroenLinks en anderen willen, maar door P&R’s, bijvoorbeeld in de Binckhorst en betere OV verbindingen. Wij dienen daarom een motie in dat het het college verzoekt om een onderzoek te doen hoe we Vroondaal op een goede manier kunnen laten aansluiten op het OV-netwerk van Den Haag. Zodat ook inwoners van Vroondaal gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Ook willen wij de fiets stimuleren en de overlast van fiets parkeren tegengaan daarom dienen wij een motie in. Deze motie roept het college op een voorstel te presenteren waarin de gemeente opstartende buurtfietsenstallingen ondersteunt in de startfase. Zodat het makkelijk wordt om een buurtfietsenstalling in de buurt te hebben.

Zorg
We hebben de zorg bezuinigingen van het kabinet van VVD en PvdA kunnen opvangen door eigen investeringen. Maar de komende jaren zullen ook wij deze effecten voelen. Daarom moeten we zuinig met ons zorggeld omgaan zodat we een buffer hebben voor de toekomst! Want ook dan hebben we goede zorg nodig!

Leefbaarheid 
Met 125.000 inwoners erbij moet de stad ook leefbaar blijven. Het CDA is blij dat burgemeester ons heeft toegezegd te kijken naar de inzet van vliegende brigades van handhavers om overlast sneller tegen te gaan en te kijken naar een vergunningsplicht bij shishalounges, zodat we ook die overlast eerder kunnen aanpakken.
Sport is belangrijk voor je gezondheid en voor je contacten, dat moet gestimuleerd worden. Maar we vragen wethouder Baldewsingh wel om het open beleid voor sportvelden aan te passen. Zonder extra toezicht krijgt de wijk de overlast en de club de schade. Dat kan niet de bedoeling zijn!! Het CDA kiest voor een inclusieve stad, waarbij iedereen die wil, mee kan doen met respect over en weer voor elkaars verschillen. Mooi dat wethouder Wijsmuller wil kijken hoe hij het idee van een wijkkookboek kan uitrollen over alle wijken. Met koken breng je mensen die van elkaar verschillen bij elkaar en wie weet krijgen we ook een echt Haags Kookboek!

Klimaatbestendig
Bij een toekomstbestendige stad hoort natuurlijk ook een klimaatbestendige stad. Het CDA is trots op het klimaatpact dat we hebben gesloten, maar er zijn meer zaken die we moeten doen om de stad klimaatbestendig te maken. De afgelopen maanden waren erg nat en kelders liepen onder water. Daarom dienen wij een motie in om het college onderzoek te laten doen naar het voorkomen van wateroverlast in Haagse wijken door de hevige regenbuien waar wijken mee te maken hebben door klimaatverandering. 

Den Haag is een stad om van te houden en om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Uniek ook met badplaats Scheveningen laten we daar trots op zijn!