Print pagina

Blinden moeten binnen blijven

22 september 2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente opnieuw kijkt of de rateltikkers bij stoplichten al om 22.30 uur volledig uitgeschakeld hoeven te worden. Blinden en slechtzienden worden door deze maatregel van de gemeente zeer beperkt in hun vrijheid.

Actief CDA-lid Leo Dijk steekt over met behulp van de rateltikker Actief CDA-lid Leo Dijk steekt over met behulp van de rateltikker

Op dit moment schakelt de gemeente de rateltikkers van 22.30 tot 07.00 uur uit. ‘’Vooral tijdens de stormen en zware wind in de afgelopen periode en door de opkomst van elektrische en geluidloze auto’s, waardoor niet te horen is of er verkeer aankomt, zijn rateltikkers nog meer van belang voor blinden en slechtzienden om veilig te kunnen oversteken’’, aldus CDA-raadslid Michel Rogier. ‘’Wij begrijpen dat rateltikkers geluidsoverlast kunnen veroorzaken maar vinden het oneerlijk dat de groep blinden en slechtzienden in onze stad door deze maatregel zich na een bepaald tijdstip niet zelfstandig kunnen verplaatsen en daardoor worden beperkt in hun vrijheid.’’ Er kan volgens het CDA bijvoorbeeld gekeken worden of in individuele gevallen de overlast van rateltikkers dermate laag is dat uitschakeling na een bepaald tijdstip niet nodig is.

Ook zouden volgens de fractie niet alle gebruikers van rateltikkers weten dat de tikkers ‘s nachts niet werken, hetgeen leidt tot zeer gevaarlijke situaties. De fractie doet een oproep aan de gemeente om het beleid te evalueren en waar kan te verbeteren.