Print pagina

Bohemen verliest een buslijn

1 mei 2018

Goed dat Den Haag zich verzet tegen het inkorten van de route van bus 23 naar Kijkduin. Maar het alternatief, om buslijn 23 vanaf Leyenburg om te wisselen met bus 26, die vervolgens niet verder rijdt dan het De Savornin Lohmanplein, biedt geen oplossing voor de wijk Bohemen.

Deze wijk verliest per saldo een buslijn. Ook zal Kijkduin het met een buslijn minder moeten gaan doen. Bovendien heeft Moerwijk in dit voorstel geen buslijn meer naar Loosduinen en geen directe lijn meer naar Kijkduin.
 

​Op 16 mei a.s. worden de plannen besproken in de raadscommissie en ik zal dan pleiten voor behoud van de lijnen 23 en 26 op de huidige tracés.
Dit is in het belang van de reizigers, bewoners en bedrijven in de desbetreffende gebieden en is bovendien zeer waardevol voor de bereikbaarheid van Loosduinen en Kijkduin en de sociale functie van het OV in deze wijken. 

Mogelijk brengt dit extra kosten met zich mee, maar Den Haag heeft aangegeven Kijkduin te ondersteunen tijdens de renovatieperiode, die nog wel een tijd gaat duren.