Print pagina

CDA wil buurtvaders en buurtmoeders op straat

11 januari 2018

Bewoners in de Spoorwijk maken zich zorgen over de overlast van jongeren in hun wijk. Dat bleek tijdens een bezoek van de CDA-fractie aan de Sewa Dhaam tempel. Zij geven aan dat er geen goede plekken in de wijk zijn waar jongeren rustig samen kunnen komen en daardoor sneller overlast veroorzaken. Het CDA wil snel een oplossing voor dit probleem, zodat de veiligheid op straat in Spoorwijk verbetert. Raadslid Daniëlle Koster heeft de gemeente gevraagd te kijken of er meer speel- of voetbalveldjes kunnen komen voor jongeren. Ook wil zij buurtvaders en –moeders in de wijk inzetten.

Het aantal speelplekken voor jongeren in Laak was lange tijd het laagst van alle wijken, dit terwijl de behoefte aan speelplekken voor jonge kinderen en oudere kinderen is gegroeid vanwege de nieuwe woningen die zijn gebouwd in de wijk. Daniëlle Koster: ,,Het CDA is er voorstander van dat jongeren zelf aangegeven waar zij behoefte aan hebben en worden betrokken bij initiatieven in de wijk. In andere steden heeft dat echt zijn vruchten afgeworpen en zie je dat de wijk en bewoners tot bloei komen. Daar gaat het CDA voor de komende jaren.” Zo zijn in de Indische Buurt in Amsterdam in een leegstaand pand allerlei faciliteiten voor jongeren gemaakt. Zij kunnen hiervan gebruikmaken als zij ook tijd stoppen in activiteiten die de hele buurt ten goede komen, zoals het meehelpen met koken voor ouderen.

Ook wil Koster buurtvaders en –moeders in Spoorwijk inzetten. In andere Haagse buurten, zoals de Schilderswijk, hebben buurtvaders en buurtmoeders met succes overlast van jongeren op straat weten op te lossen. Daniëlle Koster: ,,Iedereen moet zich in de wijk veilig kunnen voelen. Buurtvaders en buurtmoeders kunnen enorm veel betekenen voor de leefbaarheid en veiligheid op straat. Zij hebben de autoriteit om jongeren op ongepast gedrag aan te spreken en vaak kennen zij hun ouders goed. De opvoeding is immers eerst de verantwoordelijkheid van ouders.”

Het CDA wil dat de gemeente samen met bewoners en welzijnsorganisaties bekijkt hoe zij buurtvaders en buurtmoeders kunnen ondersteunen.