Print pagina

CDA blij met nieuwe aanpak woonoverlast

9 november 2017

In het voorjaar vroeg het CDA samen met de VVD wanneer de burgemeester gebruik gaat maken van de nieuwe woonoverlast wet. Deze wet maakt het mogelijk om inwoners die het leven zuur maken van hun buren beter aangepakt kunnen worden. Vandaag in een bespreking van de Haagse gemeenteraad werd het toepassen van deze wet in Den Haag besproken.

De gevolgen van woonoverlast worden nog te vaak onderschat en het probleem wordt te vaak niet serieus genomen. Volgens het CDA is het goed dat de gemeente met de nieuwe woonoverlast wet dit probleem goed kan aanpakken. Wel is het van groot belang dat de gemeente een dossier opbouwt naar aanleiding van de meldingen. Daarom pleitte Daniëlle Koster voor meer aandacht voor het meldpunt waar inwoners melding kunnen maken van woonoverlast. De burgemeester zegt het CDA toe hierover te spreken met het meldpunt en bewonersorganisaties. En koppelt haar bevindingen terug aan de raad.

“Als burgers overlast melden bij politie horen ze vaak dat politie daar weinig aan kan doen. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat deze nieuwe wet onder de aandacht wordt gebracht bij de politie en andere instanties en burgers weten waar ze overlast moeten melden? Als we dit niet goed regelen wordt deze wet slechts een papieren tijger en dat zou jammer zijn.” aldus Daniëlle Koster. Ten slotte roept het CDA de burgemeester op om zoveel mogelijk gebruik te maken van het nieuwe instrument.