Print pagina

CDA Den Haag: gemeenteraad wil meer zeggenschap in Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

30 november 2017

De besluiten die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag neemt over het lokale openbaar vervoer houden onvoldoende rekening met wat Haagse inwoners willen. Het CDA Den Haag wil daarom dat gemeenteraden binnen de Metropoolregio veel meer te zeggen krijgen. CDA-raadslid Michel Rogier heeft hierover een amendement  ingediend in de Haagse Gemeenteraad van 23 november.

Rogier: ,,In de lokale democratie controleren de gemeenteraden het college, maar bij de Metropoolregio werkt het helaas nog niet zo. Zo zien we binnen de Metropoolregio bewegingen om tram- en buslijnen in Den Haag te schrappen. Dat kan niet zomaar. Het is tijd dat gemeenteraden voldoende invloed krijgen om dit te voorkomen. ”

De samenwerking tussen 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is vier jaar geleden begonnen en verankerd in een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Vanuit het rijk is geld beschikbaar gesteld om de aanleg en exploitatie van het openbaar vervoer te bekostigen. Onlangs verscheen een evaluatierapport dat aantoont dat de besluiten die de Metropoolregio neemt democratische legitimering missen.

Rogier: ,,In de praktijk zien we dat het beleid van de Metropoolregio door de ambtelijke organisatie wordt bedacht en uitgevoerd. Dit hoort niet thuis in een democratie waarin gemeenteraden een controlerende rol hebben en kunnen ingrijpen.”

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt herzien. Het CDA Den Haag wil deze wijziging aangrijpen om de positie van gemeenteraden te versterken.