Print pagina

CDA: geen Steve Jobs-school in Haagse wijk Laak

5 juli 2018

Vandaag in de commissievergadering is de komst van een Steve Jobs-school in Laak ter sprake gekomen. Het CDA heeft veel bezwaren en vraagt zich af of we er verstandig aan doen om een concept wat al meerdere malen mislukt is ruimte te bieden in Den Haag.

In Rotterdam en Amsterdam is het concept al mislukt. Kinderen maakten niet de gewenste ontwikkelingen door en voldeed de software niet aan de verwachtingen. In Amsterdam is de stichtingsnorm zelfs nooit gehaald, de groei bleef dus uit. Ismet Bingöl: “Er is al meerdere keren gebleken dat we op deze manier kinderen niet het onderwijs kunnen bieden wat we zouden willen, het Steve Jobs concept werkt dus niet. Een ander bezwaar is dat deze school eigenlijk een verkapte hindoeschool is, waar er in Den Haag al voldoende van zijn, dus hebben de initiatiefnemers maar het idee van een Steve Jobs-school bedacht. Waarom zouden we kinderen in Laak daar aan bloot willen stellen?”

De wethouder is zelf niet bevoegd om de komst van deze school te blokkeren. Gelukkig heeft de minister die bevoegdheid wel. Ismet Bingöl is tevreden met de toezegging van de wethouder en blij dat de zorgen van de gemeenteraad serieus genomen worden. “Ik ben erg blij dat de wethouder de minister een brief gaat sturen om te waarschuwen voor de gevolgen van de komst van een Steve Jobs-school in Laak. Laten we hopen op een wijs besluit van de minister.” Aldus CDA’er Ismet Bingöl.