Print pagina

CDA: pak racebaan op de Badhuisweg Scheveningen aan

11 april 2018

Het CDA heeft vandaag in een debat  met wethouder De Bruijn ervoor gepleit de onveilige verkeerssituatie op de Badhuisweg aan te passen. De gemeente heeft onlangs deze weg aangepast waardoor de verkeersdrukte is toegenomen en auto’s met gemak met 50 km per uur of harder over de drempels blazen. Het CDA heeft daarom eerder al vragen gesteld en naar aanleiding van de antwoorden van het college een debat aangevraagd. De wethouder heeft toegezegd aan de slag te gaan met snelheidsbeperkende maatregelen.

Daniëlle Koster, raadslid: ,,Omwonenden hebben al meerdere malen bij de gemeente aangekaart dat de weg veel te druk en onveilig is sinds de aanpassingen. Die zorgen mogen we niet negeren. Ik ben dan ook benieuwd hoe wethouder De Bruijn zich gaat verantwoorden.”

In de oude situatie bevatte de Badhuisweg een wegversmalling waardoor weggebruikers snelheid matigden. Ook was er een aparte fietsstrook.  Koster: ,,Dit was veel veiliger en prettiger voor omwonenden en weggebruikers. Wat ons en bewoners betreft, keren de wegversmalling en aparte fietsstrook dan ook snel terug.”

Uit ambtelijk overleg met omwonenden blijkt dat de ambtenaren de onveilige situatie erkenden en aangaven open te staan voor onderzoek naar alle mogelijkheden, dus ook herstel van de oude situatie.  Het CDA wil in elk geval in het debat met de wethouder weten wat de er gedaan kan worden om de veiligheid te verbeteren. De wethouder heeft toegezegd een en ander te meten en op basis daarvan maatregelen te nemen.