Print pagina

CDA stelt miljoenen overschrijding OCC ter discussie

5 juli 2018

Het CDA heeft met grote verbazing kennisgenomen van het besluit van het nieuwe college om 31 miljoen euro extra in het OCC te investeren. Het uitgeven van deze miljoenen is onvoldoende onderbouwd en het is niet inzichtelijk hoe er onderhandeld is met de aannemer. Het beeld van "doormodderen of doorpakken" dat wethouder Revis neerzet, doet eerder aan een VVD-campagneleus denken dan aan een serieuze duiding van de situatie.

Het CDA is verbaasd dat met deze investering geen essentiële verbeteringen worden doorgevoerd, zoals het aanbrengen van een beweegbare vloer. Hierdoor zou het nieuwe cultuurcomplex goed te gebruiken zijn voor congressen, popconcerten en andere events. Daarmee zou het gebouw multifunctioneel gebruikt kunnen worden, wat uiteindelijk de culturele instellingen ten goede zou komen. Daarbij hebben de culturele instellingen de wens voor een beweegbare vloer al vanaf het begin geuit. 

De keuze voor deze investering heeft het vorige college niet meer willen maken aangezien de beoogde coalitiepartijen in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen zaten, waarbij financiële afwegingen en keuzes aan de orde waren. Om in deze fase tussen een aftredend en aantredend stadsbestuur een zorgvuldige besluitvorming mogelijk te maken, heeft het voorgaande college een uitgebreide brief aan de informateur mw. Schippers en de onderhandelende partijen gestuurd om de situatie toe te lichten en het belang van een besluit en de meerwaarde van een beweegbare vloer uiteen te zetten. De informateur reageerde namens de onderhandelende partijen dat een dergelijk besluit niet aan de onderhandelende partijen was. Voor het CDA leek het erop dat nieuwe partijen geen politieke wil hadden om extra geld vrij te maken voor het OCC. 

Dit werd ook bevestigd door de stellingname van Richard de Mos van Groep de Mos bij Den Haag FM. Hij zei: “ik heb me laten vertellen dat het een goed gebouw wordt met een goede kwaliteit, hoewel ik er zelf ook geen verstand van heb”. En Frans de Graaf van de VVD “had geen hoofdpijn over dit dossier” en verwachtte niet dat er extra geld bij hoeft en dat het OCC volgens plan afgebouwd gaat worden. Nu blijkt dat er wel degelijk onderhandeld is over de toekomst van het OCC en dat er omvangrijke financiën beschikbaar zijn gesteld. Waarom is er zoveel extra geld aan de bouwer beschikbaar gesteld om zogenaamde problemen op te lossen; de gemeente had immers een contract met hen afgesloten waarbij alle risico's bij de ondernemer lagen. Voor het CDA is het onbegrijpelijk dat de nieuwe coalitie geen beslissing over de beweegbare vloer heeft genomen op het moment dat het kon en de informatie en het verzoek van het oude college daarin niet serieus heeft genomen. Met deze handelswijze heeft het nieuwe college bewust de kans verspeelt om een voor de exploitatie belangrijke investering te doen.