Print pagina

CDA wil tram- en buslijnen in Loosduinen behouden

9 april 2018

De HTM maakte onlangs bekend buslijn 23 tussen de halte Savornin Lohmanplein en Kijkduin te schrappen. Alleen in de zomermaanden zal bus 23 nog naar Kijkduin rijden. Het CDA is fel tegenstander van het schrappen van openbaar vervoerslijnen in Kijkduin. Michel Rogier, woordvoerder OV van het CDA: ,,Ik ga ervan uit dat het Haags College van B&W richting de verantwoordelijke instantie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, in een pittige reactie laat weten hier niet mee akkoord te gaan.”

Het CDA pleit er juist voor het openbaar vervoer in Loosduinen te versterken. Zo moet er onder meer een volwaardige aansluiting van Vroondaal komen op het OV-netwerk. Michel Rogier: ,, Maak van lijn 3 een aftakking naar Loosduinen, Kijkduin en via het huidige tracé van lijn 12 naar Scheveningenhaven. Hiermee versterk je het  huidige tracé van 12 en je hebt, via de Laan van Meerdervoort, zelfs een tramtrace tussen Scheveningenhaven en Kijkduin.”

Vorige maand was het CDA al zeer kritisch over de ‘Schaalsprong OV’ die wethouder De Bruijn presenteerde.  Hierin is ambitie zichtbaar voor enkele verbindingen, maar tegelijkertijd verdwijnen er tramlijnen en worden afstanden tussen haltes  flink vergroot. Michel Rogier: ,,Als we niet opletten, wordt Loosduinen straks het stiefkind van het Haags OV. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”