Print pagina

CDA ziet heil in rugby

3 augustus 2017

Rugby moet worden ingezet om probleemjongeren op het rechte pad te krijgen. In Alkmaar, Castricum en Den Helder bleek een dergelijk project een groot succes.

In het project Turn-Over worden deelnemende jongeren een aantal maanden intensief getraind op het rugbyveld. Ze worden fit en maken kennis met de sport. CDA-woordvoerder sport Cees Pluimgraaff: ‘’Rugby is een sport waarin alles draait om respect, discipline en het incasseren van tegenslagen. Veel probleemjongeren, zoals vroegtijdige schoolverlaters of jongeren die in aanraking zijn geweest met de politie of justistie, hebben hier behoefte aan.’’ Na de trainingsperiode worden de jongeren geholpen met het vinden van een nieuwe baan of leerplek.

Woordvoerder werkgelegenheid Desh Ramnath: ‘’We zien dat in de drie gemeenten het project een groot succes is. Ruim 80 procent van de deelnemende jongeren heeft na het traject van anderhalf jaar een baan of zit weer in de schoolbanken. Met name in vergelijking tot de Haagse reïntegratieprojecten is dit slagingspercentage erg hoog. Wij vragen de wethouder dan ook om in samenwerking met de initiatiefnemers dit project uit te rollen voor Haagse jongeren.’’