Print pagina

Ondertekenaars van Haags Klimaatpact krijgen eigen 'straatnaam'

11 maart 2018

Op het Spuiplein is de (Michel) Rogier- en  (Alphons) Jacobsstraat onthuld. Deze Haagse CDA'ers kregen hiermee eer voor hun inzet voor het Haags Klimaatpact. Dit pact van enkele Haagse politieke partijen bevat maatregelen om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te maken en is mede geschreven en ondertekend door het CDA Den Haag.

Alphons Jacobs: ,, Duurzaamheid is geen modewoord, het is noodzaak dat een stad als Den Haag zich aanpast aan de toekomst. Daarom ben ik namens het CDA Den Haag verantwoordelijk voor het schrijven en uitvoeren van het Haags klimaatpact. Zo kunnen wij de stad verder laten bloeien en doorgeven aan volgende generaties.”

Het CDA wil dat de stad overstapt naar het gebruik van duurzame energie. Zo pleitte het CDA er onlangs voor dat alle nieuwbouw woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd. Ook wil het CDA stimuleren dat huizen geïsoleerd worden en dat er zonnepanelen op daken komen. "Dit is ook goed voor Haagse bouwbedrijven", aldus Michel Rogier
Lees hier het Haags Klimaatpact

Alphons Jacobs over duurzaamheid:

"Ik geloof in een stad die bloeit op die manier dat wij haar door kunnen geven aan onze volgende generaties.
Tijdens mijn missies als helikopterpiloot bij defensie heb ik het belang gezien van duurzaam omgaan met je omgeving. Zeker wanneer er weinig natuurlijke grondstoffen voorhanden zijn, is dit snel zichtbaar."

Duurzaamheid is geen modewoord, het is noodzaak Alphons Jacobs

In Den Haag is een overschot aan energie, eten, drinken en consumentenartikelen, waardoor we nog wel eens uit het oog verliezen waar dit allemaal vandaan komt. Hierdoor is het makkelijk de effecten van onze keuzes op onze omgeving ver en dichtbij uit het oog verliezen. Duurzaamheid is geen modewoord, het is noodzaak dat een stad als Den Haag zich aanpast aan de toekomst.

Voor een duurzaam Den Haag moeten we minder energie verbruiken (klimaatneutrale woningen, stop tegen files), duurzame energie opwekken (zonnepanelen, windmolens) en een circulaire economie nastreven waarbij geen afval bestaat, maar grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Tegelijk moeten ons wapenen tegen het veranderde klimaat door bijvoorbeeld adequaat watermanagement om onze voeten kelders droog te houden. Om luchtkwaliteit te verbeteren, moet de snelheid op de snelwegen rond Den Haag omlaag, moeten we de doorstroom in Den Haag verbeteren en zoeken naar innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit om fijnstof en andere vervuiling op te vangen.
Zie hier de inzet van het CDA voor het koppelen van luchtmetingen aan het verkeersmanagementsysteem.

Om een duurzaam Den Haag goed en snel te bereiken hebben we de vereende Haagse Kracht nodig, dus iedereen moet zijn of haar schouders eronder zetten en werken moet ook lonen. In een duurzaam Den Haag kan iedereen veilig en prettig werken en wonen in de wijk. 

Tien punten plan voor een duurzaam Den Haag:

 1. Groene golf op de Haagse ring door verdere koppeling Haags verkeersmanagement systeem voor betere luchtkwaliteit, meer veiligheid en grotere mobiliteit.
 2. Klimaatneutrale nieuwbouw en (gemeentelijk) vastgoed.
 3. Betaalbare woningen in de wijk voor een leven lang wonen in de wijk. Stop woningsplitsen en bebouwing van snippergroen.
 4. Rustig wonen. Plezier en uitgaan in de wijken waar het hoort. In uitgaansgebieden kan er meer aanbod zijn.
 5. Werk dat loont in de wijk. Hierbij aansluiten bij signalen uit de wijk.
 6. Sporten en spelen in de wijk is belangrijk voor de gezondheid en de samenhang van alle wijkbewoners.
 7. Veiligheid in de wijk. Een halt tegen coffeeshops en andere overlast in de woonwijk. Meer samenwerking tussen politie en toezichthouders. Terugkeer stadsbreed watermanagement.
 8. Veilige mobiliteit in de wijk. Verkeersregelaars tegen huftergedrag. Geen internationaal verkeer in de wijk, maar passende oplossingen.
 9. Een luisterend oor voor en dialoog met elke Hagenaar of Hagenees. Participatie werkt twee kanten op, dus ook de gemeente moet hier een stap extra zetten en actief op zoek naar buurtvertegenwoordigers.
 10. Geen wegwerpverpakkingen in de circulaire economie.
   

Ik ben Alphons Jacobs en ik geloof in duurzaam Den Haag. Geloof betekent voor mij ook dat we het niet alleen doen, maar samen. Sociale cohesie is juist nu heel belangrijk. Duurzaam niet alleen voor eigen portemonnee, maar voor iedereen, voor de samenleving en voor onze kinderen.

Alphons Jacobs
CDA Den Haag #9

Zie hier het verkiezingsprogramma