Print pagina

Coalitie van olie en water?

6 juni 2018

Voorzitter, 

Namens het CDA feliciteer ik hier nogmaals de nieuwe coalitie. Het is goed dat de partijen er samen uit zijn gekomen en bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen.

Op veel vlakken zet de nieuwe coalitie het beleid van  het huidige college voort. Op het gebied van economie en woningbouw bijvoorbeeld. Maar ook op gebied van onderwijs en jeugd. Daar is het CDA blij mee en we zullen we het college controleren op een goede uitvoering daarvan.

Ook staan er een aantal punten in waar het CDA zich helemaal in kan vinden; zoals de vergunningplicht voor shishalounges. De verplaatsing van de Doubletstraat, de groengele zone voor goedkoop parkeren en het strafbaar stellen van straatintimidatie. Bij de uitvoering van deze plannen denkt het CDA dan ook graag mee.

Helaas mist dit akkoord wel een eigen verbindende visie. Er staan allemaal losse plannetjes in zonder samenhang waarmee iedereen z’n eigen achterban tevreden wil houden. Want de standpunten van de vier liggen mijlenver uit elkaar en gaan inhoudelijk niet samen, net als olie en water. Je kunt heel hard schudden maar uiteindelijk mengt het niet.

Ook werden geen knopen doorgehakt op veel punten op bijna elke bladzijde kom je wel een onderzoek, rapport of pilot tegen. Dit college-akkoord blinkt dan ook uit in vaagheden en het niet concreet maken welke maatregelen worden genomen.
Terwijl bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid ook het nemen van moeilijke besluiten hoort en het maken van moeilijke keuzes dat zien wij onvoldoende terug in dit akkoord. Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt. Daarmee schuift men de hete aardappel voor zich uit en blijft de vraag of de vier er later wel uitkomen, of blijft het college even verdeel als nu. 

Ouderenzorg geen prioriteit
Het CDA Den Haag maakt zich grote zorgen over behoud van de kwaliteit van de ouderenzorg onder dit college. Nu het nieuwe college, in tegenstelling tot het vorige, niet investeert in de aanbodkant van ouderenzorg zal het gat tussen het geld dat het college te besteden heeft voor zorg nn de rijksbijdrage waarmee deze zorg moet worden betaald, steeds groter worden.

Het huidige college heeft goed op de kwaliteit én de centen gepast als het nieuwe college niet scherp aan de wind vaart doemen net zulke tekorten op bij Ouderenzorg zoals we nu bij Jeugd hebben.

Nu Groep de Mos niet meer samenwerkt met de Ouderenpartij Den Haag lijkt meneer de Mos de oudere te zijn vergeten je kan wel stellen: Met De Mos ben je dus als oudere uiteindelijk de klos.

Ouderenzorg moet voor élk college een grote prioriteit zijn. Daarom dienen we de volgende motie in: 

  • Te voorkomen dat er bezuinigd moet worden op de ouderenzorg de komende jaren waarbij het aanbod en de kwaliteit van de ouderenzorg onder druk komt te staan
  • Daarvoor 6 miljoen euro extra middelen te reserveren en de dekking hiervan te vinden in het verhogen van de taakstellende opbrengst van het gemeentelijk vastgoed

Lak aan de leefbaarheid
Opvallend voor een coalitie die koketteert van zand en veen te zijn is er bijzonder weinig aandacht voor wijken op het veen. Voor kwetsbare wijken als Regentes-Valkenbos, Transvaal, Mariahoeve en Moerwijk. Deze wijken staan op een kantelpunt zonder goed beleid slaat de balans door naar de verkeerde kant. We horen graag welke plannen de coalitie heeft voor deze wijken.

Zeer kritisch staat het CDA tegenover de verruiming van de horecatijden en geluidsnormen. Niet alleen heb je om de boel rustig en veilig te houden meer politie nodig, maar ook veel meer dan die 25 extra handhavers uit het akkoord. Met deze “alles moet maar kunnen mentaliteit” van dit nieuwe college en zonder voldoende politie en handhavers moeten we ook in Den Haag gaan vrezen voor Amsterdamse toestanden.

Bovendien laat de coalitie hiermee zien lak te hebben aan de inwoners van onze stad die gewoon rustig willen wonen in onze mooie woonwijken! We hopen dat bij de inzet op verdere groei van toerisme wel de lijn van het oude college wordt voortgezet van kwalitatieve groei. Wij roepen het nieuwe college op om bij al deze plannen de positie van de omwonenden sterker te borgen en geen verruiming toe te staan tegen de zin van de omwonenden in. Het CDA zal het college hier ook zeer kritisch op volgen en de vinger aan de pols blijven houden bij omwonenden.

Kansen laten liggen
Deze coalitie laat een kans lopen om meer prikkels in te bouwen in het armoedebeleid. Nu blijven mensen vaak onnodig lang in de bijstand omdat ze bij een baan vaak geen beroep meer kunnen doen op allerlei armoede regelingen. Doordat de coalitie deze armoedeval niet aanpakt is het beleid om meer mensen uit de bijstand aan een baan te helpen dweilen met de kraan open. Sowieso worden nauwelijks maatregelen genomen om het structurele tekort op de bijstand terug te dringen. Jammer dat de VVD die samen met ons heel kritisch was op het armoedebeleid en de tekorten op de bijstand niet z’n rug recht heeft gehouden.

Eneco gelden worden verjubeld
Om de lieve vrede te bewaren heeft de nieuwe coalitie elkaar dure cadeautjes gegeven de afgelopen weken. Die betaald moeten worden door de aandelen van Eneco te verkopen niet alleen een verkoop die allerminst zeker is, maar één waarvan de opbrengst ook nog helemaal niet bekend is.

Ik heb altijd geleerd dat je de huid niet moet verkopen voor de beer geschoten is. Toch boeken de onderhandelende partijen deze opbrengst alvast heel creatief in. Van een financieel degelijke partij als de VVD hadden we niet verwacht dat ze met dit creatieve boekhouden akkoord zouden gaan.

De onderhandelaars verwijten het oude college een lege schatkist achter te laten. Dan verwacht je toch zeker dat het nieuwe college de gemeentekas beter gevuld achterlaat dan ze hem aantrof! Niets is echter minder waar. De totale opbrengst van de verkoop van Eneco wordt verjubelt! Alles wordt besteed aan het financieren van de nieuwe plannen. Er gaat geen cent naar het verbeteren van de gemeentefinanciën. Daarom dient het CDA de volgende motie in:

  • De opbrengst van de Eneco aandelen bij een toekomstige verkoop niet alleen uit te geven, maar tevens te gebruiken voor het verbeteren van de financiën van de gemeente op lange termijn en te zorgen dat de solvabiliteit in de buurt van 30% komt

We rekenen op de steun van de VVD!

Niets is minder waar
Groep de Mos beloofde de kiezers: Parkeren gaan we weren! Niets is helaas minder waar. Parkeren wordt niet alleen nauwelijks geweerd en wordt bovendien een stuk duurder. 

- Parkeertarieven in het Centrum verdubbelen bijna (van 2,50 naar 4,50) 
- Er komt 10 cent  bovenop alle uurtarieven. 
- De eerste parkeervergunning wordt fors duurder (van 37 naar 60)
- Net als de tweede parkeervergunning (van 217 naar 270).

En er komt geen enkele parkeerplaats bij deze collegeperiode. Hiermee is parkeren de nieuwe melkkoe geworden voor deze coalitie! Ook de OZB gaat flink omhoog dus de Hagenaar met een eigen huis en een auto die moet dokken voor de plannen van dit college en ja, zo jaag je gezinnen de stad uit. Daarom roepen wij het nieuwe college op om met een visie te komen hoe Den Haag een gezinsvriendelijker stad kan worden. Daartoe dienen we de volgende motie in:

  • Een plan te ontwikkelen om specifiek gezinnen in de stad te behouden en een visie te schrijven hoe Den Haag zich kan ontwikkelen tot een meer gezinsvriendelijke stad

Tot slot
Meneer De Mos gaf bij de presentatie van het akkoord aan dat het een feest der herkenning zal zijn voor de kiezers van de vier partijen. Maar het CDA denkt dat deze plannen vooral een feest der herkenning voor de kiezers van GroenLinks en D66 zullen zijn. Deze coalitie wordt de coalitie van zand en veen genoemd. Maar zoals ik eerder al zei doet het het CDA meer denken aan de coalitie van olie en water. Je kan het schudden wat je wil, zoals de afgelopen weken is gebeurd, maar vroeg of laat mengt het niet.