Print pagina

De Week van Michel met o.a. de Valkenboskerk en Rotterdam The Hague Airport

4 februari 2018

Deze week was ik in de Schilderswijk en Loosduinen en ging ik in de commissievergaderingen aan de slag voor Rotterdam The Hague Airport en behoud Haagse kerken.

Maandag
Vandaag breng ik een bezoek aan het Cultuuranker in de Loosduinse bibliotheek Waldeck.
Omdat ieder stadsdeel weer verschillend is, heeft Ieder stadsdeel in Den Haag een eigen Cultuuranker van waaruit er culturele activiteiten worden georganiseerd, maar vooral ook initiatieven van bewoners en organisaties worden ondersteund.

Optreden van Haags Popcentrum in Loosduinen Optreden van Haags Popcentrum in Loosduinen

In Loosduinen zijn er, naast veel historie, ook veel initiatieven en is er een rijk verenigingsleven van o.a. muziekverenigingen.

Op de fiets ga ik verder naar het stadhuis voor overleg over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Er is een hoop werk aan de winkel, want Den Haag dreigt weer eens achter in de rij te komen staan voor benodigde investeringen vanuit het Rijk. Het stadsbestuur moet binnen de Metropoolregio, maar ook bij het Rijk met de vuist op tafel. De komende weken heb ik hiervoor zelf overleg met onze provinciale en landelijke CDA-politici om het nut en de noodzaak van investeringen in het Haagse OV- netwerk te benadrukken.

In de avond hebben we onze fractievergadering op de Hoefkade bij onze CDA-kandidaat Ismet Bingöl, voorzitter van wijkorganisatie de Paraplu in de Schilderswijk. Hierbij is de hele fractie aanwezig en onze Haagse kandidaat Mustafa Bal, die al eerder als CDA Statenlid in Zuid Holland goed werk heeft gedaan.

Ismet heeft veel bewoners en ondernemers uitgenodigd en samen met hen bespreken wij wat het CDA voor hen heeft gedaan en wat we de komende jaren nog kunnen betekenen. Het is een goed gesprek. Er is veel respect voor Ismet en zijn keuze voor het CDA.

Dinsdag
Vandaag is er een politieke bijeenkomst in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor van Loosduinen.

Veel onderwerpen passeren de revue en ik leg uit wat het CDA de afgelopen jaren voor het stadsdeel heeft gedaan. Zoals het waarmaken van onze verkiezingsbelofte om bewoners en ondernemers uit Loosduinen de kans te bieden om invulling te geven aan Chalet Ockenburgh en Villa Ockenburgh. Samen met CDA-er Petra Brekelmans, die ook nu weer op de CDA-kandidatenlijst staat, en zeer veel vrijwilligers en ondernemers uit Den Haag en het Westland is hard aan dit plan gewerkt en is Buitenplaats Ockenburgh verrezen. Geweldig!

Debat o.l.v. niemand minder dan ras-Loosduiner Theo van Daalhoff Debat o.l.v. niemand minder dan ras-Loosduiner Theo van Daalhoff

Ook het komende collegeperiode wil het CDA met bewoners, verenigingen en bedrijven werken aan projecten zoals het Cultureel erfgoed gebied rond de molen, het opknappen van de winkelgebieden Houtwijklaan en het Centrum van Loosduinen, maar ook de volwaardige aansluiting van de nieuwe wijk Vroondaal op het Fiets- en OV-netwerk van Den Haag (waarvoor onlangs nog een motie van mij is aangenomen).

Woensdag
Deze ochtend hebben we het in de Commissievergadering over Rotterdam – The Hague Airport.
Er zijn zorgen over de lucht- en geluidskwaliteit.

Voor wat betreft de luchtkwaliteit pleit ik voor soepelere landingsrechten voor maatschappijen die met modernere, minder milieubelastende vliegtuigen vliegen. Over de geluidsoverlast die ervaren wordt in de omliggende gemeenten, geef ik aan dat het vliegveld daar al sinds jaar en dag ligt en dat bewoners zelf steeds dichter tegen het vliegveld aan zijn gaan wonen. Ook nu nog wordt er een complete wijk in het verlengde van de startbaan gebouwd. Dan moet je niet bij mij aan komen met de klacht dat er geluidsoverlast is.

Doordat internationale organisaties en bedrijven zijn gevestigd in Den Haag en nu er een toenemend aantal congressen plaatsvindt in onze stad, is het vliegveld steeds belangrijker geworden.

Michel vliegt graag vanaf Rotterdam The Hague Airport... Michel vliegt graag vanaf Rotterdam The Hague Airport...

En ja, Rotterdam – The Hague Airport is ook lekker makkelijk voor vakantievluchten in plaats van het drukke Schiphol. Wel moeten we nu doorpakken om de bereikbaarheid van het vliegveld via het OV te verbeteren.

Donderdag
Vandaag staat de toekomst van de Bethelkerk en de Valkenboskerk op het programma.
Voor de Bethelkerk is er eindelijk een plan ontwikkeld dat in samenwerking met de buurt en een projectontwikkelaar is ontstaan. Haagse Kracht, die ik altijd heb ondersteund.
Voor de Valkenboskerk is er nog een weg te gaan. Hierbij is er vanaf het begin een veel te forse nieuwbouw gepland, waardoor kleinschaligere alternatieven, die in het behoud van de kerk voorzagen, moeilijker te realiseren werden.

...het CDA wil kerken graag zo veel als mogelijk behouden als plek voor ontmoetingen. Zeg maar een buurthuis 2.0 ... Michel Rogier

In mijn betoog benadruk ik het belang van kerkgebouwen in ons straatbeeld en de functie als ontmoetingsruimte. Als men deze kerken wil behouden, zou men er ook af en toe één moeten bezoeken en geld doneren om de vaak dure gebouwen in stand te kunnen houden. Helaas is het vaak zo dat als de sloopkogel al zo’n beetje de straat in rijdt, men pas de waarde van zo’n gebouw gaat inzien.

Voor de Valkenboskerk maakte ik het onderstaande filmpje

In de komende Raadsvergadering zal ik er alles aan doen om het stadsbestuur op te roepen om met de eigenaar de PGG, in gesprek te gaan om het kerkgebouw in stand te houden.
Want het CDA wil kerken graag zo veel als mogelijk behouden als plek voor ontmoetingen. Zeg maar een buurthuis 2.0
Lees er hier meer over

Vrijdag en Zaterdag
Deze dagen staan in het teken van het open Huis van Hofstad Lyceum (het vroegere Sint-Janscollege) waar ik met zeer veel plezier voor werk.

Geweldig om te zien dat er zoveel leerlingen willen meehelpen, omdat ze trots zijn op hun school. Onderwijs, iedere dag anders.
Zie hier mijn inzet voor het onderwijs in Den Haag.

Zaterdagavond ga ik met Desiree naar de Koninklijke Schouwburg voor een uniek concert van het Klein Orkest.

Zondag
Rustdag!