Print pagina

Den Haag buitenspel bij verkoop aandelen Eneco

6 oktober 2017

Gisterenavond debatteerde de Haagse gemeenteraad over de verkoop van energiebedrijf Eneco. Het CDA steunde het voorstel van de wethouder om de mogelijkheden tot verkoop verder te onderzoeken en samen met andere gemeenten voorwaarden te stellen aan een eventuele verkoop en aan eventuele kopers. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde echter tegen het voorstel. 

De gemeente Den Haag heeft ruim 16 procent van de aandelen van het energiebedrijf Eneco in handen. De wethouder stelde voor een principeovereenkomst te sluiten waarmee de gemeente het principe van verkoop verder vorm gaat geven. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster: ‘’Het CDA steunt verkoop want we hebben op dit moment te weinig zeggenschap in Eneco om ons publiek belang vorm te geven. Bovendien heeft de splitsing er al voor gezorgd dat de infrastructuur in publieke handen blijft en is er voldoende wetgeving om het publieke belang te beschermen. Dat is fijn want ruim 2 miljoen huishoudens zijn voor hun energie afhankelijk van Eneco. Het CDA is van mening dat wij ons publieke belang en onze ambities op het gebied van duurzaamheid beter kunnen vormgeven door de aandelen te verkopen.’’ Het CDA diende gisteravond ook een voorstel in om extra eisen te stellen aan de koper van de Haagse aandelen om de zekerheden voor werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en een voortzetting van de duurzame strategie van Eneco te borgen. 

Koster: ‘’Helaas is een meerderheid van de Haagse gemeenteraad op voorhand al tegen verkoop en wil zij überhaupt niet praten over eventuele voorwaarden van verkoop. Enorm jammer want hiermee gooit de gemeenteraad de deur dicht en kan zij geen invloed meer uitoefenen op de voorwaarden die de andere gemeenten als aandeelhouders gaan stellen. In het verdere proces heeft Den Haag zichzelf nu buitenspel gezet.’’