Print pagina

Den Haag seniorvriendelijke stad

14 januari 2016

Deze ochtend bespreekt de Haagse gemeenteraad in een commissievergadering de Nota Seniorvriendelijke stad, het Haagse ouderenbeleid tot en met 2018.

Danielle Koster deelt plantjes uit aan ouderen Danielle Koster deelt plantjes uit aan ouderen

Het CDA Den Haag is zeer tevreden met de gepresenteerde ouderenplannen. Fractievoorzitter Daniëlle Koster: ‘’Wij zien een palet aan maatregelen om vitaliteit  te bevorderen, eenzaamheid te bestrijden, een veiligheid leefomgeving te creëren en langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het CDA zet zich altijd in voor deze zaken. Zo vroegen wij onlangs nog aandacht voor pesten in verzorgingshuizen en het aanpassen van openbare ruimte voor ouderen.’’ Het actieplan tegen vereenzaming is er gekomen op initiatief van het CDA. Koster vindt het ook fijn dat ouderen zelf betrokken zijn bij het maken van het ouderenbeleid. ‘’Er worden geen plannen gemaakt over de ouderen in onze stad maar samen met de ouderen. Zij weten immers het beste wat de gemeente voor hen kan doen’’, aldus Koster.

OV-halte op loopafstand
Koster blijft namens het CDA wel pleiten voor voldoende mobiliteit van ouderen. ‘’Dankzij het CDA blijft de Taxibus rijden maar wij zijn bezorgd over het verdwijnen van OV-haltes. Doordat de OV-verbindingen nu in regionaal verband worden vastgesteld en er een trend is van commercialisering van de OV-lijnen, verdwijnen haltes uit binnenstedelijk gebied. Om ouderen zelfstandig mobiel te laten blijven is een halte op loopafstand noodzakelijk. Wij blijven hiervoor aandacht vragen.’’

Ouderenwoningen
Het CDA heeft daarnaast grote twijfel of Den Haag ook in de toekomst beschikt over voldoende geschikte woningen voor ouderen. De christendemocraten vroegen de gemeente enkele weken geleden om een aparte woningcorporatie voor ouderen op te richten, het college zag hiertoe geen noodzaak. ‘’Wij zijn echter nog niet gerustgesteld dat ook in de toekomst er voldoende woningen zijn. Mensen worden ouder en ouderen wonen langer zelfstandig. Hiervoor zijn voldoende levensbestendige woningen nodig. We blijven dit nauwlettend volgen.’’