Print pagina

Ben Oude NijHuis in Den Haag nu ook in Den Haag!

2 februari 2018

"Onze stad heeft behoefte aan woonvormen waar men op elkaar let"!

Naar voorstel van het CDA Den Haag en Groep de Mos krijgt Den Haag een Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor gezonde senioren, ouderen met een lichte zorgvraag of dementie én studenten. Omroep MAX-baas Jan Slagter bouwt op dit moment zo'n huis in Rotterdam Overschie. Richard de Mos (GdM) en Michel Rogier (CDA Den Haag) vinden dat dat voorbeeld gevolgd moet worden. 

Foto: RTV Rijnmond Foto: RTV Rijnmond

"Teveel Haagse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig; aan hun zorgvraag zou veel beter kunnen worden voldaan als zij in een woonvorm, aangevuld met studenten, kunnen wonen", aldus De Mos en Rogier, die in de zomer van 2017 hiervoor met succes een voorstel indienden voor een Haags Ben Oude NijHuis.

Rogier en De Mos: "De laatste jaren gaan er alleen maar verpleeghuizen dicht en komen hulpbehoevende ouderen er alleen voor te staan. Onze partijen willen daar een kentering in brengen door in leegstaande Haagse (kantoor)panden gecombineerde woonvormen te maken voor ouderen, waaronder licht)dementerenden, en studenten. Het idee daarbij is dat die studenten 7,5 uur per week dingen doen met en voor de ouderen; boodschapjes, een kop koffie drinken. In ruil daarvoor wonen ze zelf dan heel voordelig".

WoonZorgcentrum Haaglanden (WHZ) gaat nu 200 " huiskamerbegeleiders" aantrekken!