Print pagina

Het CDA stelt vragen: weer een derde brievenbussen verdwijnen 

13 juni 2018

Het CDA maakt zich zorgen dat opnieuw een groot deel van de brievenbussen zullen verdwijnen in Den Haag. In 2016 is al ongeveer de helft van de brievenbussen verdwenen in Den Haag en nu in 2018 zal opnieuw een derde verdwijnen. De fractie stelt vragen aan het stadsbestuur.

’Ik vind het zorgelijk dat ouderen straks nog verder moeten lopen om een brief te posten en daardoor wellicht überhaupt niet meer in staat zijn gebruik te maken van het in hun doelgroep nog altijd populaire communicatiemiddel,’’ aldus CDA-woordvoerder Ismet Bingöl. ‘’Juist de ouderen in onze stad maken nog veel gebruik van briefpost. Veel ouderen zijn minder mobiel, gaan niet vaak op pad en zijn eenzaam. Juist zodat zij contact kunnen blijven houden met anderen is het zo belangrijk dat het voor ouderen makkelijk blijft om gebruik te maken van briefpost.’’ 

De CDA-fractie heeft in 2016 gepleit om geen brievenbussen te verwijderen in buurten waar veel ouderen wonen, zoals bij woonzorgcentra of bejaarden- en verzorgingshuizen. En vraagt in navolging op eerder gestelde vragen wanneer dit wel het geval is oplossingen aan te dragen, zodat ouderen in Den Haag makkelijk brieven kunnen blijven posten.