Print pagina

Hindoetempel geteisterd door vernielingen

24 mei 2018

Het CDA Den Haag is erg geschrokken van het bericht dat de hindoetempel Ram Mandir al jaren geteisterd wordt door vernielingen en inbraken. Het CDA Den Haag roept het stadsbestuur daarom op om maatregelen te treffen en de hindoetempel, bezoekers en medewerkers van de tempel beter te beschermen en deze vernielingen, treiterijen en inbraken te onderzoeken.

Nadat het jarenlang een stuk beter is gegaan is het getreiter de laatste tijd weer toegenomen door bewuste vernielingen en inbraken. Het CDA vraagt zich af wat er de laatste tijd aan gedaan is om deze gemeenschap te beschermen. Kavish Partiman roept namens het CDA Den Haag het stadsbestuur op hiertegen op te treden en maatregelen te nemen om de bezoekers en medewerkers van de tempel beter te beschermen. Kavish Partiman: “Dit getreiter en de vernielingen zijn verschrikkelijk en moeten we niet toestaan. Het kan niet zo zijn dat bezoekers en medewerkers van de tempel worden bekogeld met frisdrankblikjes en elke keer bang moeten zijn dat er weer iets is vernield bij de tempel. We moeten dit een halt toeroepen zodat hindoes zich weer veilig voelen als zij naar de tempel gaan.” De tempel vervult een belangrijke rol in de geloofsgemeenschap en zet zich ook in voor de gemeenschap. Daarom is het extra pijnlijk dat de tempel gebukt gaat onder deze treiterijen en vernielingen, terwijl het juist bij uitstek een plek moet zijn waar hindoes op vreedzame wijze hun geloof kunnen beleven.

De afgelopen jaren is er een overleg geweest in de Schilderswijk tussen alle religieuze leiders om met elkaar in gesprek te blijven, over bijvoorbeeld kwesties als deze. Het CDA ziet graag dat de religieuze leiders in de Schilderswijk elkaar weer op zoeken en vraagt de Burgemeester de leiders weer bij elkaar te brengen. “Dit overleg is blijkbaar door bezuinigingen stopgezet, maar ik kan me niet voorstellen dat zo’n overleg zoveel geld moet kosten of überhaupt geld moet kosten, daarom roep ik het stadsbestuur op om dit overleg nieuw leven in te blazen.” aldus Partiman.