Print pagina

Meerderheid Haagse Raad komt met Haags klimaatpact

13 juni 2017

Het CDA, PvdA, GroenLinks, D66, HSP, Partij voor de Dieren, VVD en CU/SGP in de Haagse gemeenteraad hebben zojuist een Haags klimaatpact gesloten. De partijen presenteren gezamenlijk een plan om Den Haag ‘Parijsproof’ te maken en een stevige bijdrage te leveren om in de komende jaren de 1,5-gradendoelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Alphons Jacobs tekende zojuist namens het CDA Den Haag het klimaatpact Alphons Jacobs tekende zojuist namens het CDA Den Haag het klimaatpact

Het zogenoemde Haags klimaatpact van acht verschillende partijen is uniek. Niet eerder zijn zoveel politieke partijen op hoofdlijnen het met elkaar eens geworden over hun inzet richting de verkiezingen en de periode daarna. Het akkoord geeft tientallen punten ter vermindering van de CO2-uitstoot in Den Haag.

Alphons Jacobs, CDA-fractievolger op het gebied van Duurzaamheid is trots op het bereikte akkoord: ‘’Doordat we nu veel neuzen dezelfde kant op hebben wordt het streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn een stuk realistischer. Duurzaamheid is de toekomst. We willen onze stad gezond en schoon doorgeven aan de volgende generaties.’’ De 8 partijen schreven een aantal duidelijke maatregelen op ter inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s en de coalitie-onderhandelingen van volgend jaar.

Volgens Jacobs is het belangrijk dat de deze brede coalitie de opgave om onze stad duurzamer te maken samen met bewoners en bedrijven oppakt: ‘’Er zal voor iedereen iets veranderen maar keuzevrijheid staat voorop. Het CDA wil met deze maatregelen ondernemers en bewoners faciliteren en stimuleren om te verduurzamen maar hen niet verplichten tot iets of hen beperken in hun dagelijkse leven en werkzaamheden. Ook wordt er een samenwerking aangegaan met het onderwijs en het bedrijfsleven om technische innovatie te bevorderen. Hetgeen ook banen oplevert. Voorts is het CDA met name tevreden over de maatregelen in het akkoord met betrekking tot klimaatneutraal bouwen.’’