Print pagina

Michel Rogier en Ismet Bingöl worden fractievertegenwoordiger CDA

19 april 2018

In de raadsvergadering van donderdag 19 april worden CDA’ers Michel Rogier en Ismet Bingöl beëdigd als fractievertegenwoordiger. Dit houdt in dat zij de fractie ondersteunen en het woord voeren in diverse raadscommissies.

Michel Rogier maakte sinds 2010 deel uit van de CDA-fractie. Hij was  woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Openbaar Vervoer, Duurzaamheid, Onderwijs, uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulante Handel, Stadsdeel Centrum en Stadsdeel Loosduinen. Rogier maakte zich in deze periode sterk voor goed openbaar vervoer in Den Haag en de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Vooral de sociale functie van het OV vond en vindt hij belangrijk, zoals de bus- en tramlijnen in en langs woonwijken en  binnenstedelijk gebieden zoals de Paul Krügerlaan, Beeklaan, of  de Hobbemastraat. Hij verzette zich tegen het schrappen van  tram- en buslijnen en  staat erop dat nieuwe wijken zoals Vroondaal goed op het netwerk worden aangesloten. Ook maakte Michel Rogier zich sterk voor Haags Cultureel erfgoed en de komst van een POP-museum. Rogier: ,,De komende tijd blijf ik woordvoerder op het gebied van mobiliteit en voor de wijk Loosduinen. Er spelen genoeg kwesties waar het CDA Den Haag van zich kan laten horen.”

 

Ismet Bingöl stond op nummer 10 van de CDA-kieslijst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Hij wist met een sterke campagne bijna 1100 voorkeursstemmen binnen te slepen. Bingöl woont al zo’n 40 jaar in de Schilderswijk en is vanaf zijn jeugd betrokken bij het wel en wee in de wijk. Wat begon als tolken voor anderen groeide uit naar het opzetten van het nachtpreventieteam, de buurtvaders en het voorzitterschap van bewonersorganisatie de Paraplu. Naast zijn voorzitterschap van bewonersorganisatie de Paraplu is Bingöl ondernemer in de Schilderswijk. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen, waarvan er inmiddels twee studeren aan de universiteit. Bingöl: ,, Ik wil mij nu vanuit het CDA inzetten voor de mensen in de Schilderwijk. Belangrijk is dat er meer woningen komen, want nu wachten mensen zo’n zeven jaar op een huis. Ook het parkeren in de wijk is een aandachtspunt. Familiebezoek is heel belangrijk in deze buurt. Dat moet wel kunnen en betaalbaar blijven.”