Print pagina

Opening sportcampus Zuiderpark

14 juni 2017

Vanmiddag wordt de sportcampus Zuiderpark geopend. Het sportcomplex in het Haagse Zuiderpark werd gebouwd naar voorstel van de lokale CDA-fractie, die hiertoe in 2006 een initiatiefvoorstel indiende. CDA-woordvoerder Sport Cees Pluimgraaff is samen met initiatiefnemer Michel Santbergen dan ook trots bij de opening aanwezig.

In de zomer van 2006 diende toenmalig CDA-fractievoorzitter Santbergen een initiatiefvoorstel genaamd Internationaal Sport- en Cultuurpark Zuiderpark in. Hierin presenteerde hij een plan voor de herontwikkeling van de oude ‘ADO-locatie’ in het Zuiderpark waarvan de realisatie van een topsporthal een wezenlijk deel uitmaakte.

‘’Voor het CDA was het belangrijk dat het Zuiderpark ook na het vertrek van ADO een sportpark bleef. Dit doel verwoorde ik samen met mijn fractie in een initiatiefvoorstel,’’ licht Santbergen toe. ‘’Wat fantastisch dat mijn plan nu, ruim 10 jaar later, gerealiseerd is! In het Zuiderpark wordt al van oudsher gesport en dat blijft ook zo!’’ Studenten van De Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan hebben gezamenlijk een centrum voor Beweging en Sport in de sportcampus en gaan ook gezamenlijk (internationale) topsportevenementen organiseren en uitvoeren in het Zuiderpark. Ook zullen zij de sportverenigingen in en om het Zuiderpark ondersteunen en begeleiden waardoor kinderen in Den Haag Zuidwest meer kunnen sporten. Pluimgraaff: ‘’De ambitie van het CDA voor de stad met dit sportcomplex is helder: het creëren van onderwijs, werkgelegenheid en het stimuleren van een gezonde sportieve levensstijl in één project: de sportcampus Zuiderpark. Super!’’