Print pagina

Oproep CDA: Blijf af van vervoer ouderen en gehandicapten

6 maart 2014

Voorstellen VVD over Taxibus en openbaar vervoer schadelijk voor oud en jong

Het CDA heeft grote moeite met wens van de VVD om de Taxibus niet langer te laten rijden voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast wil de VVD ook nog eens snijden in de tram- en buslijnen. Deze maatregelen komen bovenop de forse landelijke en lokale bezuinigingen van de VVD op de zorg. Hiermee zet de VVD de ouderen in Den Haag buitenspel.
 

Taxibus en openbaar vervoer

De VVD wil deze Taxibus alleen laten rijden voor rolstoelgebruikers. De afgelopen jaren is er inderdaad samen hard aan gewerkt om veel OV-haltes goed toegankelijk te maken voor ouderen, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Maar daarmee kun je volgens het CDA niet zomaar de Taxibus, die een specifieke functie heeft in het palet van vervoersaanbod in Den Haag, wegbezuinigen. De zorgen van het CDA gaan dan ook meer over het verkiezingsprogramma van de VVD in de Hofstad. Woordvoerder openbaar vervoer Michel Rogier: “De VVD is van mening dat alleen de lijnen die rijden richting werk, recreatie of winkel in stand moeten blijven, de overige lijnen kunnen minder vaak rijden of worden geschrapt. Dit betekent dat een school of de verzorgings- en verpleeghuizen die niet in de buurt van een winkel of recreatie liggen verstoten kunnen blijven van openbaar vervoer als het aan de VVD ligt, hiermee pak je met name ouderen dus twee keer: geen Taxibus en op termijn geen openbaar vervoer”.
 

Hiermee stapelen ze echt bezuiniging op bezuiniging en zijn de ouderen en anderen die zorg hard nodig hebben in onze stad de dupe Michel Rogier

Nog veel meer bezuinigingen op zorg

Nog veel meer bezuinigingen op zorg
Woordvoerder verkeer Michel Rogier

Het CDA wil de Taxibus, die veel wordt gebruikt behouden en wil ook dat de sociale functie van het openbaar vervoer overeind blijft. Dit betekent dat iedereen binnen 500 meter van de voordeur een OV-halte tot zijn of haar beschikking heeft. Zo blijft het mogelijk voor bijvoorbeeld ouderen om zich te verplaatsen en deel te nemen aan de maatschappij. “Naast de bezuinigingen die de VVD wil doorvoeren op de Taxibus en het schrappen van tram- en buslijnen bezuinigingen ze ook nog eens fors op de zorg in Den Haag en deze bezuinigingen komen dan weer bovenop de korting van 40% van de landelijke VVD. Deze bezuinigingen hebben al grote gevolgen voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Hiermee stapelen ze echt bezuiniging op bezuiniging en zijn de ouderen en anderen die zorg hard nodig hebben in onze stad de dupe. Het CDA is duidelijk: de Taxibus blijft in stand, de sociale functie van het OV blijft in stand en wij compenseren de landelijke bezuinigingen op de thuiszorg,” aldus Michel Rogier.