Print pagina

Overlast sportvelden Houtrust houdt aan

10 november 2017

De aanpak om de overlast op de velden van voetbalvereniging SVV aan te pakken, is niet voldoende. De club heeft nog steeds overlast van een grote groep jongeren die schreeuwen, harde muziek draaien en rotzooi op de velden gooien. Het CDA en D66 trekken daarom nog eens hard aan de bel en  eisen nu een effectievere aanpak van het stadsbestuur. 

Naar aanleiding van eerdere vragen van het CDA Den Haag heeft de gemeente al maatregelen getroffen om de overlast op de velden van voetbalvereniging SVV aan te pakken. Toch ervaren omwonenden van  voetbalvereniging SVV  nog altijd enorme overlast van de jongeren. Bewoners moeten zelfs de ramen dichthouden, omdat ze anders te veel overlast ervaren. “De gemeente moet zijn  verantwoordelijkheid nemen bij het beleid van open velden. Want nu krijgen de bewoners de overlast en SVV de schade” aldus CDA-er Daniëlle Koster. Robert van Asten (D66) vult aan: “De maatregelen die de gemeente nu heeft getroffen werken nog onvoldoende. Daarom willen wij meer surveillance en handhaving. Dat helpt om de leefbaarheid weer te verbeteren” 
Ook vragen de partijen  aandacht voor de meldingsprocedure. Overlast moet op dit moment  tweemaal gemeld worden; zowel bij de gemeente als bij de politie. De Haagse partijen zetten hun vraagtekens bij deze procedure en vragen de gemeente dit te bespreken tijdens het bewonersoverleg met de bewoners van wooncomplex Houtrust.