Print pagina

Stem op het project: voetbal voor statushouders

24 mei 2018

CDA-lid Arnesen Troenoredjo vraagt jullie aandacht voor zijn project: voetbal voor statushouders. Samen met Stichting Rukun Budi Utama heeft hij het volgende plan ingediend en vraagt jullie steun door te stemmen op zijn initiatief.

Project
Sport verbindt en dit wil ik met voetbal realiseren. Als Haagse burger van surinaams javaanse afkomst wil ik de brug maken met statushouders.

Onze geschiedenis is de diaspora van Indonesië naar Suriname, en de diaspora van Suriname naar Nederland. Door onze geschiedenis hebben wij een zeer goed besef hoe moeilijk het is om te aarden in een nieuw land. En dat het moeilijk is om sociale contacten te hebben. Via de samenwerkende organisaties en het netwerk dat ik reeds heb, wil ik statushouders de mogelijkheid geven om te voetballen met ons. In een tijdsbestek van 30 weken, wil ik voetballen met statushouders. Dit wordt een samensmelting van leden van scsv De Ster, vrijwilligers van de samenwerkende organisaties en buurtbewoners.

Om dit uiteindelijk te realiseren moet dit ook tijdig bekend worden gemaakt bij buurtbewoners en de statushouders. Dit wil ik doen middels flyers, posters en online marketing. Ook wordt social media ingezet. Ik richt mij op 40 voetballende statushouders. Zij komen eerst een keer langs om kennis te maken. Omdat het een vrij grote groep is, wil ik werken met een informele intake. Puur om de gegevens van de heren te hebben, mocht er iets gebeuren. Denk aan een blessure. Bij deze intake verwelkom ik hen met een rugtas. Een rugtas gevuld met voetbalschoenen, voetbal sokken, scheenbeschermers en keepershandschoenen.

Stemmen

Hoe werkt de stemronde vanuit de gemeente?
Jouw Haags Sportinitiatief wordt met een korte beschrijving op de website haagssportinitiatief.nl geplaatst. Vanaf 21 mei (09.00 uur) tot en met 6 juni (middennacht 00:00 uur) kunnen mensen via deze website stemmen op hun favoriete Haags Sportinitiatief. De 6 Haagse Sportinitiatieven met de meeste stemmen, ontvangen hun aangevraagde subsidiebedrag. Is er dan nog subsidiebudget over? Dan wordt dit op basis van het aantal stemmen verdeeld. Dus ook als jouw Haags Sportinitiatief niet de meeste stemmen heeft gekregen, kun je alsnog het aangevraagde subsidiebedrag ontvangen. In totaal heeft de gemeente Den Haag € 190.000,- beschikbaar voor de Haagse Sportinitiatieven. Je hoort uiterlijk 8 juni of je in aanmerking komt voor een subsidie voor jouw Haags Sportinitiatief.