Print pagina

Het CDA Den Haag zoekt nieuwe bestuursleden

24 mei 2018

Van enkele huidige bestuursleden loopt de zittingstermijn dit jaar af, tegelijkertijd zet de vereniging in op verdere versterking van het huidige bestuur. Voor tenminste vier algemene bestuursfuncties is er daarom een vacature opengesteld. De bijbehorende portefeuilles zijn onder andere HR, ledenwerving, communicatie, ledenbinding, organisatie van algemene politieke activiteiten, ledenzorg, doelgroepenbeleid en dagelijkse politiek.
Een bestuurslid besteedt gemiddeld 4 uur per week aan zijn functie. In (aanloop naar) een verkiezingsjaar is dat meer. Het gaat om een onbezoldigde vrijwilligersfunctie.
 

Het CDA Den Haag is ervan overtuigd dat de komende periode stevig moet worden ingezet op versterking van de vereniging en vergroting van de zichtbaarheid in de stad onder verschillende Haagse doelgroepen. Meer dan ooit is een bruisende vereniging gewenst die aanstekelijk en herkenbaar is voor de hele stad. Het bestuur speelt hierin, naast de gemeenteraadsfractie en wethouder, een sleutelrol.
Een bestuursfunctie is daarom veelzijdig, omdat het naast de formele en statutaire bestuurstaken ook een functie is waarin strategie, politiek en een ‘hands on aanpak’ samenkomen. Het bestuur is nadrukkelijk op zoek naar leden die vorm willen geven aan de strategie voor de komende jaren en naast besturen vooral ook bereid zijn om zichtbaar en praktisch bij te dragen aan de organisatie van tal van activiteiten voor leden en niet-leden. Een bestuurslid is daarom enthousiast, een aanjager, een kartrekker en heeft naast passie voor politiek en strategie, ook passie voor de stad Den Haag en de vereniging als geheel.
Het CDA is op zoek naar een veelzijdig persoon, maar niet noodzakelijkerwijs naar een alleskunner. Het bestuur als geheel moet uiteraard van alle markten thuis zijn. De uiteindelijke samenstelling is een optimale mix van kennis, ervaring, competenties en vormt een evenwichtige afspiegeling van de vereniging en de stad.

Profielschets
De sollicitant is- lid van het CDA Den Haag
onderschrijft de christendemocratische visie

CDA Den Haag, profielschets nieuwe bestuursleden
is gericht op het verder opbouwen en vormgeven van een bloeiende CDA-afdeling
wil meedenken over en meewerken aan het bereiken van nieuwe doelgroepen
heeft affiniteit met en aantoonbare ervaring op het gebied van één of meerdere van de hierboven beschreven rollen
is initiatiefrijk, proactief en staat open voor nieuwe ideeën
is gericht op samenwerken met medebestuursleden, fractie, partijleden en externe organisaties
is competent, zorgvuldig en integer
is beschikbaar voor een periode van vier jaar


Solliciteren
Indien u interesse heeft, vragen wij u om uw CV, vergezeld van een korte motivatiebrief, te sturen aan secretaris@denhaag.cda.nl
De deadline is 11 juni 2018.

Proces
Het doel is om zowel op de Algemene Ledenvergadering voor de zomer als de eerste na de zomer, bestuursleden ter instemming aan de leden voor te dragen. De invulling hiervan gebeurt in overleg met de sollicitant en is afhankelijk van de totale bestuurssamenstelling.

Vragen
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met bestuurslid Bastiaan Verweij: 06-41320582 of stuur uw vraag naar secretaris@denhaag.cda.nl