Print pagina

Vogelwijk langer in de afval

5 oktober 2017

Bewoners van de Vogelwijk moeten hun afvalcontainers langer in de tuin laten staan aangezien de gemeente ze niet eens in de week maar eens in de twee weken zal komen ophalen. Het CDA stelt vragen.

In oktober krijgen de Vogelwijkers er, naast een GFT-, restafval- en papiercontainer, een vierde afvalbak voor plastic en recyclebaar afval bij. Omdat de restafvalbak dan minder vol wordt, vindt de gemeente dat deze wel een weekje langer kan blijven staan. ‘’Ondanks dat de bak minder vol is, zit er wel afval in de container. En afval, vooral het afval in de restafvalcontainer en met name in de warme zomermaanden, stinkt,‘’ aldus CDA-er Daniëlle Koster. ‘’Wij willen dat het college de bakken gewoon wekelijks blijft ophalen.’’

Voor- of nascheiden?
Daarnaast snapt de CDA-fractie de extra bak voor plastic afval niet zo goed. Koster: ‘’Het CDA vindt het scheiden van afval erg goed: bruikbaar materiaal hergebruiken levert winst op voor het milieu. Maar we hebben sinds enkele weken een nieuw contract met een afvalverwerkingsbedrijf in Rotterdam dat voor onze stad de nascheiding (het filteren van recyclebaar materiaal zoals plastic) gaat doen. Wij vragen het college daarom: gaat zij inzetten op het gescheiden inleveren van afval of op nascheiding? Eenduidig beleid lijkt mij effectiever.”