Print pagina

#14 CDA stimuleert vrijwilligers in heel Nederland: VOG gratis

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Op initiatief van toenmalig fractievoorzitter en huidig wethouder Karsten Klein vergoed de gemeente vanaf 2011 de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers. Op deze manier wordt het doen van vrijwilligerswerk in Den Haag enorm gestimuleerd. Karsten Klein riep ook onze landelijke collega’s op om het Haagse voorbeeld te volgen. En met succes want in een brief aan de Tweede Kamer schrijven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn dat naar voorbeeld van Den Haag ook sportverenigingen en hobbyclubs in heel Nederland vanaf volgend jaar gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen voor vrijwilligers. Een groot succes voor het CDA Den Haag en voor heel Nederland!

Dat vrijwilligers voor een verklaring zelf geld neer moeten leggen is een verkeerd signaal naar de maatschappij. Vrijwilligerswerk moet juist gestimuleerd worden en dat kan door de gemeente zelf de verklaring te laten betalen. Karsten Klein