Print pagina

#43 Meer dan anderhalf miljoen voor Ockenburgh

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Al vanaf het begin van deze collegeperiode is het CDA betrokken geweest bij de ontwikkeling rondom Ockenburgh. Dit gebied is bij iedereen in Loosduinen (en ver daarbuiten) bekend en geliefd. De ontwikkelingen komen niet van de grond en verpaupering en verloedering van de gebouwen in het natura2000 gebied dreigt. Het CDA is van mening dat de stagnatie een halt moet worden toegeroepen en heeft hierover het college meerdere keren bevraagd in de commissie en middels schriftelijke vragen. Bij de versnellingsimpuls (2013) zijn de wensen van het CDA voor Ockenburgh opgenomen in beleid. Maar liefst 1,6 miljoen euro is er vrijgemaakt om Ockenburgh op te knappen. Het CDA wil nu dat er met bewoners en ondernemers wordt gekeken hoe de centen worden ingezet. Er zijn initiatieven genoeg om uit te kiezen. Belangrijk is dat het landhuis wordt opgeknapt en dat de bewoners er terecht blijven kunnen voor recreatie.

Financiering voor opknappen Ockenburgh opgenomen in versnellingsimpuls (2013)


Ockenburgh op de kaart