Print pagina

#17 Jongeren weer meer aan het werk

Wij beloofden:


Wij hebben gerealiseerd:


Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zijn het aantal beschikbare banen in Den Haag met 10.000 verminderd. Veel mensen hebben hun baan verloren en zijn gedwongen om een baan onder hun niveau te accepteren of zitten nog thuis. Een groep die van deze werkloosheid veel te leiden heeft zijn de jongeren (meer dan andere groepen). Net afgestudeerd en zonder werkervaring is het vandaag de dag niet makkelijk om aan een baan te komen. Het CDA heeft, ook samen met het CDjA zich ingezet om de werkloosheid van jongeren onder de aandacht te brengen en aan te pakken.

In maart 2013 is er werk gemaakt van de aanpak van jeugdwerkloosheid door het opstellen van een plan met daarin 12 concrete acties om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden (RIS 257689), dit plan is ook besproken in de gemeenteraad en aangevuld met wensen vanuit de raadsleden. Het heeft ook geresulteerd in de extra miljoenen (7 miljoen) die zijn gereserveerd bij de laatste begroting om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Uit de raadscommissie zijn aanvullende ideeën gekomen. Samen met werkgevers, het onderwijs, de regiogemeenten, uitzendbureaus, Jeugdzorg, het Jeugd Interventie Team (JIT), het Jongeren Informatie Punt (JIP), jongerenambassadeurs, jongerenwerk en andere maatschappelijke organisaties wordt er werk gemaakt van het begeleiden van jongeren naar werk of school en het bieden van ondersteuning waar nodig. Daarnaast maakt de gemeente Den Haag ook gebruik van het budget dat landelijk is vrijgemaakt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid.