Print pagina

#19 Begroting Den Haag perfect op orde


Het CDA was duidelijk bij de bespreking van het coalitieakkoord. Een van de belangrijkste reden om deel aan dit college deel te nemen was dat de Haagse financiën op orde werden gebracht. Met de grootste bezuinigingsopgaaf ooit was het noodzakelijk om ingrijpende financiële maatregelen te treffen. Het moest met minder, efficiënter en op een andere manier. Daarbij moesten niet de burgers opgezadeld worden met meer kosten maar moest de gemeente eerst eens naar haar eigen uitgaven en activiteiten kijken.

Het college heeft in de afgelopen jaren laten zien dat ondanks te economisch lastige tijden de financiën op orde zijn gebracht. Het CDA stelde in het verkiezingsprogramma dat ‘de structurele ruimte wordt gecreëerd door bezuinigingen op apparaatslasten, cultuur, welzijn en vermindering van infrastructurele plannen’. Alle vier deze beloftes zijn ingelost. In vier jaren zijn er 1000 ambtenaren afgevloeid, is er 12,8 miljoen bezuinigd op cultuur, 13,1 miljoen bezuinigd op welzijn en zijn een flink aantal infrastructurele plannen geschrapt danwel overgelaten aan de private markt. Ondanks dat de Rijksoverheid minder geld in het gemeentefonds stopt staat de gemeente Den Haag er in 2014 financieel gezien goed voor en daarmee is een belangrijke doelstelling van het CDA gehaald. En minder betekent bij al deze onderwerpen niet slechter of schraler. Door bijvoorbeeld het Buurthuis van de Toekomst en cultureel ondernemerschap zien wij nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die er zonder de bezuinigingen nooit waren gekomen. Daarnaast is er zelfs nog ruimte gevonden om bijvoorbeeld de OZB te verlagen en extra te investeren in het onderhoud van de buurten.